Jhr.Mr. F.J.J. (Frans) van Eysinga

foto Jhr.Mr. F.J.J. (Frans) van Eysinga
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Rijke Friese edelman die als Eerste Kamerlid recordhouder is wat zittingsduur betreft: liefst 44 jaar maakte hij deel uit van de Eerste Kamer. Was daarvan ook acht jaar voorzitter. Naast zijn Kamerlidmaatschap was hij landeigenaar en rechter en bekleedde hij diverse functies op waterstaatkundig gebied. Typische regiovertegenwoordiger, die steeds oog had voor de belangen van Friesland. Speelde in 1868 een belangrijke rol bij de pogingen om de politieke crisis op te lossen nadat voor de derde achtereenvolgende keer het kabinet een parlementaire nederlaag had geleden. Had grote belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur en was beschermheer van diverse verenigingen op dat gebied.

liberaal
in de periode 1850-1894: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Frans Julius Johan (Frans)

geboorteplaats en -datum
Wommels (grietenij Hennaarderadeel), 31 december 1818

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 16 april 1901

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/14)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 19 september 1873 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 november 1873 tot 30 december 1875 (voor Friesland)
 • raadsheer Gerechtshof te Leeuwarden, van 1 januari 1876 tot 1 januari 1889
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 april 1876 tot 11 oktober 1884 (voor Friesland)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1880 tot 11 oktober 1884 (benoemd bij K.B. van 24 april 1880)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887 (voor Friesland)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor Friesland)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 7 juni 1894 (voor Friesland)

ambtstitel
 • minister van staat, van 5 december 1887 tot 16 april 1901

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid schoolcommissie te Leeuwarden
 • volmacht waterschap "De Zeven Grietenijen en de stad Sloten"

afgeleide functies, presidia etc. (2/34)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1892 tot december 1892
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1893 tot december 1893

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid, erevoorzitter en beschermheer van enkele Friese instellingen en organisaties

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/10)
 • Was in 1868 mede-initiatiefnemer tot het bijeenroepen van de Eerste Kamer, om een adres te kunnen opstellen waarin erbij de koning moest worden aangedrongen de Tweede Kamer niet voor de derde achtereenvolgende maal te ontbinden.
 • Stemde in 1870 vóór het voorstel tot afschaffing van de doodstraf
 • Voerde na 1888 nog slechts twee maal het woord in de Eerste Kamer

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Thorbecke wilde hem in 1860 benoemd zien tot raadsheer in de Hoge Raad, maar hij wees die benoeming af

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van B.W. van Welderen baron Rengers, buitengewoon lid Staten-Generaal, en van R.L. van Andringa de Kempenaer, lid Wetgevend Lichaam en Landdrost
 • Zijn derde zoon was burgemeester van Noordwijkerhout (1877-1882)
 • Zijn vader was grietman te Hennaarderadeel en lid van Provinciale Staten van Friesland

verkiezingen (3/6)
 • Werd in 1884 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Friesland met 34 van de 47 stemmen gekozen
 • Werd in 1887 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Friesland met 34 van de 44 stemmen gekozen
 • Versloeg in 1888 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Friesland met 36 tegen 12 stemmen jhr. P.J. van Swinderen (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • W.J.M. van Eysinga, "Parlementaire herinneringen en memoriaal dagboek van F.J.J. van Eysinga", in: De Vrije Fries XXXIV (1937)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 859
 • R.E. van Ditzhuizen, "Jhr.Mr. F.J.J. van Eysinga. lid Eerste Kamer 1850-1894, voorzitter Eerste Kamer 1880-1888", in: A. Postma e.a. (red.), "Aan deze zijde van het Binnenhof" (1990)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.