A.E.M. (Bob) Duynstee BC M.Econ

foto A.E.M. (Bob) Duynstee BC M.Econvergrootglas

Conservatieve katholieke econoom afkomstig uit Welters Katholiek Nationale Partij (KNP). Zoon van een industrieel en kleinzoon van een Tweede Kamerlid. Speelde na studie in Ierland en een loopbaan in het internationale bedrijfsleven een bescheiden rol in de KVP-Tweede Kamerfractie, waarvan hij in 1956 op zijn vijfendertigste deel ging uitmaken. In 1967 niet herkozen zijnde, was hij wel beschikbaar om staatssecretaris voor de Luchtmacht te worden in het kabinet-De Jong.

KVP
in de periode 1956-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Anthony Ernst Mary (Bob)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 24 december 1920

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 9 mei 2014

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • KNP (Katholiek Nationale Partij), tot 1955
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 1955

hoofdfuncties/beroepen

 • hoofd bureau Scandinavische landen, OEES (Organisatie Europese Economische Samenwerking), van 1948 tot 1952
 • hoofd bureau Internationale Coöperatie, dienst Buitenlandse Betrekkingen, KLM (koninklijke Luchtvaart Maatschappij), van 1952 tot 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 22 februari 1967
 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Luchtmacht), van 28 april 1967 tot 6 juli 1971

nevenfuncties

 • lid Defensiecommissie, omstreeks 1962 tot april 1967
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van januari 1962 tot mei 1967
 • voorzitter Vereniging "Nederland-Ierland"

afgeleide functies, presidia etc.
lid Commissie onderzoek (defensie)materieel aanschaffingsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1962 tot juni 1963

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • R.K. lagere school, van 1928 tot 1932

voortgezet onderwijs
 • R.K.-middelbare school te Maastricht, vanaf 1932
 • gymnasium, R.K. "Sint Canisius College" te Nijmegen
 • studie "Clongowes Wood College" te Dublin, van 1939 tot 1941

academische studie
 • economie (Bachelor of Commerce), "Nationale Universiteit van Ierland" te Dublin, van 1945 tot 1947
 • economie (Master of Economic Science), "Nationale Universiteit van Ierland" te Dublin, tot 1947

postacademisch onderwijs
 • Universiteit van Madrid (zomercursus)

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder luchtvaartzaken van de KVP-fractie en voerder verder geregeld het woord over defensie en NAVO- en Oost-West-aangelegenheden. Hield zich ook bezig met landbouw en visserij.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1957 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (onaanvaardbaar verklaarde en verworpen) motie-Biewenga over deblokkering van een lastenverlichting voor landbouwers stemde
 • Behoorde in 1957 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) amendement-Biewenga op de ontwerp-Pachtwet stemde over uitstel van de landbouwkundige toetsing
 • Behoorde in 1962 met mevr. Knol, Visch en Welter tot de minderheid van zijn fractie die tegen een motie-Beernink stemde waarin om verhoging van de kiesdrempel werd gevraagd
 • Behoorde in 1967 tot de 17 leden van zijn fractie die tegen artikel 22 (exclusief publicatierecht programmagegevens voor omroepverenigingen) van de ontwerp-Omroepwet stemden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in 1967 samen met minister Den Toom het besluit tot aanschaf van 105 straaljagers van het type Northrop-F5

wetenswaardigheden

algemeen
 • Baarde enige opzien door een interview dat hij in 1969 aan 'Het Parool' gaf, waarin hij zorgen uitte over het toekomstige defensiebeleid. Hij vreesde dat het in evenwicht houden van middelen en uitgaven het noodzakelijk zou maken dat Nederland enkele NAVO-taken moest afstoten. Zijn opvatting week af van die van minister Den Toom.

uit de privésfeer
 • Als student in Ierland gaf hij in augustus 1940 gehoor aan de oproep van de Nederlandse regering en werd hij in Engeland opgenomen in de Prinses Irene Brigade. Na een zeer gebrekkige opleiding werd hij in 1941 met nog 92 andere Nederlanders verscheept met de Louis Pasteur en later de Lady Nelson naar Canada en van daar via Bermuda, Sint Maarten, Barbados, Trinidad en Brits Guyana naar Suriname. Werd als soldaat ingeschakeld bij de bewaking van geïnterneerde Duitsers en uit Nederlands-Indië afkomstige NSB'ers en anderen. Klom op tot sergeant en was eind 1944 terug in West-Europa. Vierde zijn 21ste verjaardag op een Indiaans feest in de jungle van Suriname.
 • Zijn vader was bankier en industrieel

verkiezingen
 • Was in 1967 negende op de KVP-kandidatenlijst in de kieskring Maastricht en werd niet herkozen
 • Was in 1971 tiende op de KVP-kandidatenlijst in de kieskring Maastricht en werd niet gekozen

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, Zeekant 68, omstreeks 1957
 • Maastricht, Van Heylerhofflaan 10, omstreeks 1959 en nog in 1967
 • Maastricht, Oranjeplein 235, omstreeks 1996

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1966
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 17 juli 1971

publicaties/bronnen

publicaties
"Keynes theory of full employment and public finance" (dissertatie, 1947)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
A.E. Duynstee, Anthonie Ernst

geboorteplaats en/of -datum
Druten, 24 december 1889

moeder
C.M.J. Marres, Caroline Marie Josephine

geboorteplaats en/of -datum
Maastricht, 23 mei 1888

broers en zusters
1 zus

beroep grootvader (vaderskant)
rechter

beroep grootvader (moederskant)
zoutzieder

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.