Jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois

foto Jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willeboisvergrootglas

Lid van de Bossche katholieke elite, die na onder meer gedeputeerde te zijn geweest in 1884 burgemeester van zijn geboortestad werd. Hij bleef dat 33 jaar. Vanaf 1898 tevens Eerste Kamerlid, wat hij tot 1923 bleef. Hij was toen tachtig jaar. Nam als oudste lid enkele keren het voorzitterschap van de Senaat waar.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1898-1923: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornamen

Petrus Josephus Johannes Sophia Maria

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 9 januari 1843

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 11 mei 1937

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

hoofdfuncties en beroepen

 • directeur Maatschappij van brandverzekering te 's-Hertogenbosch
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 7 juli 1868 tot 28 maart 1898 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, van 4 oktober 1870 tot juli 1883
 • burgemeester van 's-Hertogenbosch, van 1 april 1884 tot 1 juli 1917
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 28 maart 1898 tot 23 juli 1904 (voor Noord-Brabant)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 27 juni 1917 (voor Noord-Brabant)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 juli 1917 tot 18 september 1923 (voor Noord-Brabant)
 • voorzitter R.K.-fractie Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1922 tot 20 maart 1924

partijpolitieke functies

 • ondervoorzitter R.K.-fractie Eerste Kamer der Staten-Generaal, tot 21 september 1922

nevenfuncties

 • kapitein der artillerie bij de schutterij te 's-Hertogenbosch
 • lid College van Regenten over de Godshuizen en algemeen armen te 's-Hertogenbosch
 • plaatsvervangend voorzitter schoolcommissie te 's-Hertogenbosch
 • voorzitter Ridderschap van Noord-Brabant
 • lid hoofdbestuur Sint Radboud Stichting
 • voorzitter Koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten te 's-Hertogenbosch, omstreeks 1889
 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (S.S.), omstreeks 1901 en nog in 1915
 • lid Staatscommissie onderzoek naar de financiële toestand van de gemeenten (Staatscommissie-Godin de Beaufort), van 7 juli 1903 tot december 1906
 • voorzitter Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie, omstreeks 1916
 • buitengewoon lid Centrale Gezondheidsraad, omstreeks 1919
 • hoofdingeland waterschap Noordoostelijk Noord-Brabant

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over Indische aangelegenheden en financiën
 • Stemde in 1900 tegen de ontwerp-Leerplichtwet
 • Stemde in 1901 tegen de ontwerp-Militiewet
 • Stemde in 1901 als enige katholiek vóór de ontwerp-Woningwet

wetenswaardigheden

algemeen
 • Na 1883 niet herkiesbaar als lid van Gedeputeerde Staten, omdat zijn schoonvader Commissaris der Koningin was geworden
 • Als burgemeester bevorderde hij de komst van nustbedrijven en zette hij zich in voor verbetering van de reinigingsdienst en voor stadsuitbreiding
 • Als oudste lid in jaren enkele malen waarnemend Eerste Kamervoorzitter. Verving van 10 april tot 29 mei 1923 voorzitter Van Voorst tot Voorst, die afwezig was vanwege ziekte.

uit de privésfeer
Twee van zijn zussen waren kloosterlinge

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, april 1890 (weigerde benoeming)

woonplaats(en)/adres(sen)
's-Hertogenbosch, Kerkstraat, omstreeks 1915

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 15 november 1888
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 30 april 1909

buitenlandse onderscheidingen
Commandeur in de Orde van H. Gregorius de Grote

overige onderscheidingen en prijzen
ereburger van 's-Hertogenbosch

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Hertogenbosch, 1 mei 1878

echtgeno(o)t(e)/partner
Jkvr. M.H.E. Bosch van Drakestein, Maria Henriëtta Elisabeth

kinderen
2 dochters en 1 zoon

vader
Jhr.Mr. J.M.B.J. van der Does de Willebois, Johannes Maria Benedictus Josephus

geboorteplaats en/of -datum
's-Hertogenbosch, 21 maart 1810

moeder
A.C.M. Luyben, Antonia Cecilia Maria

geboorteplaats en/of -datum
Waalwijk, 14 februari 1813

broers en zusters
5 zussen en 1 broer

beroep grootvader (vaderskant)
 • officier van gezondheid
 • arts hospitalen te 's-Hertogenbosch

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.