P.Th.H.M. (Pierre) Dobbelmann

foto P.Th.H.M. (Pierre) Dobbelmann
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Nijmeegse zeepfabrikant, die net als zijn vader politiek actief was. Sociaal voelende ondernemer die het socialisme wilde indammen door oog te hebben voor de belangen van de werknemers. Keerde zich als Eerste Kamerlid wel met enkele andere katholieke ondernemers tegen de Arbeidsgeschillenwet. Eén van de drie katholieke leden die vanwege hun verzet tegen de nieuwe Pachtwet in 1932 van de kandidatenlijst werden afgevoerd. Toen hij in 1928 de Nijmeegse raad verliet, kwam daarmee een einde aan een periode van zestig jaar waarin de familie in de raad zat.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1922-1932: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Petrus Theodorus Hubertus Maria (Pierre)

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 19 juni 1862

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 25 augustus 1934

2.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • belast met de leiding van de firma "Gebr. Dobbelmann" te Nijmegen, van 1889 tot 1904 (sinds 1903 N.V. Zeepfabriek "Het Anker")
 • directeur N.V. Zeepfabriek "Het Anker" te Nijmegen, van 1904 tot 15 april 1929
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 7 juli 1904 tot juli 1922 (in 1904-1919 voor het kiesdistrict Nijmegen), opmerking: gekozen 09-02-04
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, van 5 september 1905 tot 1 september 1928
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 20 september 1932 (in 1922-1923 voor Gelderland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Raad van Commissarissen N.V. Uitgeversmaatschappij "De Gelderlander"
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Baekers & Raymakers", textielfabrieken te Eindhoven

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
beschermheer Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over economische zaken (handel, financiën, arbeidsaangelegenheden)
 • Keerde zich in 1923 tegen de ontwerp-Arbeidsgeschillenwet, maar onttrok zich aan de stemming

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in 1905 zijn vader op als gemeenteraadslid in Nijmegen
 • Werd in 1932 niet meer gekandideerd omdat hij tegen de ontwerp-Pachtwet had gestemd

uit de privésfeer
 • Drie dochters van hem waren gehuwd met zoons van A.M.J.E.A. baron van Lamsweerde, Eerste Kamerlid
 • Hij overleed tien dagen na zijn echtgenote

verkiezingen
 • Werd in 1922 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Gelderland met 32 van de 39 stemmen gekozen
 • Werd in 1923 en 1926 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.M.H.J. Hemels, "Dobbelmann, Petrus Theodorus Hubertus Maria", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 95
 • M.J.M. Dongelmans en J.M.H.J. Hemels, "Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen" (1996)
 • Ned. Patriciaat, 1972

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
familiearchief-Dobbelmann, Gemeentearchief van Nijmegen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.