B.P.G. van Diggelen

foto B.P.G. van Diggelen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Bij het leger en in de praktijk opgeleid op het gebied van de waterstaatkunde en in Overijssel waterstaatkundig ingenieur. Met name betrokken bij de verbetering van het Zwolse Diep. Later hoofdingenieur in Zeeland. Werd door het district Goes tot Tweede Kamerlid gekozen en trad daar meer op als deskundige dan politicus. Zijn gezag nam door die a-politieke opstelling allengs af. Keerde in 1864 terug in waterstaatkundige dienst.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1859-1864: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Bernard Pieter Gesinus

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 31 januari 1815

overlijdensplaats en -datum
Statenzijl (gem. Beerta Gr.), 23 november 1868

2.

Partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch' liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • ingenieur eerste klasse (met verlof), van 1852 tot 1858
 • hoofdingenieur (met verlof) te Middelburg, van 1 april 1858 tot 1 november 1864
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1859 tot 19 september 1864 (voor het kiesdistrict Goes)
 • hoofdingenieur te 's-Hertogenbosch, van 1 november 1864 tot 1 mei 1867
 • hoofdingenieur te Assen, van 1 mei 1867 tot 23 november 1868

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

 • secretaris commissie onderzoek bedijkingsvoorstel voor de droogmaking der Lauwerszee, van oktober 1851 tot 26 juni 1853
 • gecommitteerde polder Koekoek, vanaf 21 oktober 1861

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Stemde in 1860 vóór een motie-Wintgens waarin om wettelijke regeling van het cultuurstelsel werd gevraagd
 • Behoorde in 1860 tot de meerderheid die tegen de begroting van Koloniën van de conservatieve minister Rochussen stemde
 • Behoorde in 1861 tot de minderheid die tegen een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Overleed ten gevolge van een beroerte toen hij zich bij een inspectie van een in herstelling zijnde sluis, de Statenzijl, zeer driftig maakte

verkiezingen (3/5)
 • Werd in 1856 bij de periodieke verkiezing in het district Goes verslagen door J.J. van Deinse (cons.)
 • Versloeg in 1859 bij een tussentijdse verkiezing en in 1860 bij de periodieke verkiezing in het district Goes I.D. Fransen van de Putte (lib.)
 • Stelde zich in 1864 niet meer herkiesbaar

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 129

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.