E.W. van Dam van Isselt

foto E.W. van Dam van Isselt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Markant en actief Gelders Tweede en Eerste Kamerlid. Landjonker, militair en lokale bestuurder in de West-Betuwe. Zoon van een Utrechtse patriot. Zelfstandig, onconventioneel en antipapist. Eén van de voornaamste opposanten van de politiek van Willem II. Koos in 1840 de zijde van Thorbecke tegen de door de koning voorgestelde weinig betekenisvolle Grondwetsherziening. Vier jaar later één van de 'Negenmannen' die een voorstel tot ingrijpende Grondwetsherziening indienden.

liberaal, financiële oppositie, 'pragmatisch' liberaal
in de periode 1829-1860: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Edmond Willem

geboorteplaats en -datum
Breda, 20 februari 1796

doopplaats en -datum
Breda (Waalse Kerk), 3 maart 1796

overlijdensplaats en -datum
Geldermalsen, 9 februari 1860

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • "financiële oppositie" (ten tijde van koning Willem I en koning Willem II)
 • liberaal (tussen 1840 en 1849)
 • 'pragmatisch' liberaal (vanaf 1849)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/10)

 • landeigenaar en ambachtsheer, vanaf 1815
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 6 juli 1824 tot oktober 1829 (voor de landelijke stand, district Zaltbommel)
 • schoolopziener, achtste district Gelderland, van juni 1829 tot 1 december 1855
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 oktober 1829 tot 13 februari 1849 (voor Gelderland)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1841 tot oktober 1842
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 3 mei 1849 (voor het kiesdistrict Zaltbommel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 februari 1850 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1850 tot 8 oktober 1852 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 29 oktober 1852 tot 9 februari 1860 (voor Gelderland)

officiersrangen
 • tweede luitenant, van 8 december 1813 tot 20 oktober 1814
 • wapenheraut, vanaf 5 maart 1815
 • opperwachtmeester en commandant vijfde compagnie jagers (Utrechtsche Vrijwilligers) te paard, van 30 maart 1815 tot 26 oktober 1815 (maakte de tocht naar Frankrijk mee tegen Napoleon)
 • majoor-honoraris en commandant corps "Vrijwillige jagers van Van Dam", van 28 oktober 1830 tot 1 mei 1839 (oprichter; maakte onder meer de Tiendaagse Veldtocht mee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/9)

 • voorzitter vereniging "Sint Hubertus", vanaf 1853
 • voorzitter Nederlandsche Rhijnspoorcommissie, vanaf 1853

afgeleide functies, presidia etc. (2/13)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van april 1859 tot mei 1859
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van augustus 1859 tot september 1859

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/24)
 • Behoorde in 1855 tot de zeven leden die vóór (verworpen) wetsvoorstellen over officierspensioenen stemden. Een meerderheid keerde zich tegen het verlenen van volledig pensioen aan buitenlandse officieren die niet in Nederlands woonden.
 • Stemde in 1859 tegen de ontwerp-Wet omtrent het gebruik der spoorwegen
 • Voerde in het parlement over 367 wetsvoorstellen het woord

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Nam in mei 1849 ontslag als Tweede Kamerlid, omdat hij buiten de tegenstelling tussen Thorbeckianen en de gematigd liberalen wilde blijven
 • Keerde begin 1850 terug in de Tweede Kamer, nadat het eerste kabinet-Thorbecke was gevormd. Hij hoopte dat kabinet te kunnen steunen. Nam kort na zijn herverkiezing in 1852 ontslag als Tweede Kamerlid
 • Hield op 27 augustus 1856 de officiële toespraak bij de onthulling van het Metalen-Kruismonument op de Dam in Amsterdam, dat werd onthuld ter gelegenheid van het 25-jarig jubilieum van de Tiendaagse Veldtocht

uit de privésfeer
 • Wijdde zich sinds 1815 aan de dichtkunst
 • Zijn vader was schepen van Utrecht, lid van de Staten van Utrecht, lid van het departementaal bestuur van Utrecht (1805) en directeur der stedelijke belastingen (1816-1832)

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1850 bij de algemene verkiezingen in het district Tiel W.R. baron van Hoëvell. Werd in het district Amersfoort verslagen door A.W. Engelen en S. van Walchren.
 • Werd in 1852 bij de periodieke verkiezingen in de eerste stemmingsronde met ruim 83 procent van de stemmen gekozen
 • Versloeg in oktober 1852 bij een tussentijdse verkiezing voor een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Gelderland met 26 tegen 19 stemmen C.L. Vitringa

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door J.H. Burlage, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1860, 272
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 684
 • R.M.J.F. Meeuws, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden
 • W. Verkade, "Thorbecke als Oost-Nederlandse patriot", 134-135
 • A. van Gils, "Een winderig heerschap: Edmond Willem van Dam van Isselt 1796-1860", Bijdragen Gelre 76 (1985), 89-117

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.