Mr. J.J. (Jelle) Croles

foto Mr. J.J. (Jelle) Croles

Antirevolutionair uit IJlst, die zeven jaar in de Eerste Kamer zat. Werd aanvankelijk opgeleid voor de scheepsbouw (zijn vader was scheepsbouwer), maar koos voor een juridische loopbaan. Begon die carrière als advocaat en werd later rechtbankgriffier, rechter, raadsheer en (vice)president van het Gerechtshof in Leeuwarden. Hield zich in de Senaat bezig met onderwijs en justitie. Pleitbezorger van onderwijs in het Fries. Zat ook lange tijd in de Friese Staten. Mobiliseerde in 1918 via de ARP de Friese vrijwilligers die naar Den Haag gingen vanwege de revolutiedreiging.

ARP
in de periode 1922-1929: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jelle Jelles (Jelle)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
IJlst, 23 augustus 1869

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 30 juni 1936

begraafplaats en -datum
IJlst, 3 juli 1936

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1922 tot 17 september 1929 (in 1922-1923 voor Friesland)
  • vicepresident Gerechtshof te Leeuwarden, van 1 september 1926 tot 1 november 1930
  • president Gerechtshof te Leeuwarden, van 1 november 1930 tot 1 november 1935

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

  • plaatsvervangend lid raad van beroep der directe belastingen in Friesland
  • lid commissie van toezicht van het tijdelijk opvoedingsgesticht voor jongens te Leeuwarden

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder onderwijs en justitie van de ARP in de Eerste Kamer

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1922 aanvankelijk niet toegelaten als lid, omdat de sociaaldemocraat Mendels veronderstelde dat Croles bij de tweede stemming (tegenover Van Kol) op zichzelf had gestemd, hetgeen niet was toegestaan. Hij wilde de stemming nietig laten verklaren. De commissie voor de geloofsbrieven en een Kamermeerderheid meende dat er daarvoor onvoldoende gronden waren.

uit de privésfeer
  • Zijn vader was wethouder van IJlst en lid van Provinciale Staten van Friesland (1886-1898)
  • Een zoon van hem was burgemeester van Bodegraven (1946-1971)

verkiezingen
  • In 1923 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.