J.F.W. Conrad

foto J.F.W. Conrad
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: KIWI

Oud-liberaal uit een echte 'waterstaats-dynastie'. Was als ingenieur betrokken bij vele waterstaatswerken (sluizen, kanalen, polders, dijken, spoorwegaanleg) en verwierf veel aanzien als waterstaatkundige. Zat na zijn pensionering in 1891 elf jaar voor het district Den Haag in de Tweede Kamer. Stond in de Kamer vanwege zijn kennis hoog aangeschreven. Hield zich vooral met technische kwesties bezig, die hij in begrijpelijke bewoordingen uiteen wist te zetten, al was hij geen begenadigd spreker. Was tevens marine-woordvoerder. Vanaf 1901 de nestor van de Tweede Kamer.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1891-1902: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Frederik Willem

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 26 mei 1825

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 augustus 1902

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • (oud-)liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • hoofdingenieur van Waterstaat te Middelburg, van 1 januari 1869 tot 1 april 1874
 • hoofdingenieur eerste klasse van Waterstaat te Haarlem, van 1 april 1874 tot 16 maart 1881
 • inspecteur van Waterstaat te 's-Gravenhage, van 16 maart 1881 tot 1 november 1891 (na pensionering: hoofdinspecteur-titulair)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 3 juli 1889 tot 12 augustus 1902 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 12 augustus 1902 (in 1894-1897 voor het kiesdistrict 's-Gravenhage, in 1897-1902 voor het kiesdistrict 's-Gravenhage II)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/18)

 • voorzitter vijfde gezondheidscongres, 1900
 • vertegenwoordiger van Nederland op diverse congressen

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1899 tot april 1899
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk IX (Waterstaat, Handel en Nijverheid) 1900 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Koninklijk Instituut van Ingenieurs
 • erelid Société des Ingénieurs Civils de France

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer hoofdzakelijk over waterstaatsaangelegenheden; enkele keren ook over de marine.
 • Leidde in 1901 als één-na-oudste lid in jaren de eerste vergadering van de Tweede Kamer, omdat het oudste lid, J.F. Jansen, vanwege ziekte verhinderd was

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in juni 1887 genoemd als opvolger van minister Van den Bergh, die al enige tijd ziek was. Hij bedankte echter voor een ministerschap.

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn enige zoon, die in 1885 naar Buenos Aires vertrok, kwam daar waarschijnlijk, doch op raadselachtige wijze, om het leven. Dit wierp een schaduw op zijn leven
 • Ook een oom was hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat, terwijl een andere oom hoofdinspecteur was
 • Een dochter van hem trouwde in 1909 met Ph.W. van der Sleijden, oud-Tweede Kamerlid en oud-minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1894 samen met J.G. Gleichman en H.D. Guyot in de eerste stemmingsronde gekozen. Zij versloegen de takkianen H. Goeman Borgesius, J. Menno Huizinga en J.M. Pijnacker Hordijk. Werd in het district Sliedrecht verslagen door de takkiaan H. Seret (a.r.).
 • Versloeg in 1897 in het district 's-Gravenhage II na herstemming H.A. le Bron de Vexela (r.k.)
 • Versloeg in 1901 W.B. van Liefland (r.k.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, juli 1887 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • Levensbericht door R.A. van Sandick, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1904/5, 225
 • "Conrad een Nederlandsche Waterstaatsdynastie door R.A. van Sandick (met portretten en afbeeldingen)", in: "Eigen Haard", 1903
 • J.W. Welcker, "Het leven van Jan Frederik Willem Conrad", met medewerking van het lid W.G.C. Gelinck, in: Tijdschrift Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1904-1905
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 320
 • Onze Afgevaardigden, 1897 en 1901
 • Ned. Patriciaat, 1939

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.