J.F.W. Conrad

foto J.F.W. Conrad
bron: Onze Afgevaardigden

Oud-liberaal uit een echte 'waterstaats-dynastie'. Was als ingenieur betrokken bij vele waterstaatswerken (sluizen, kanalen, polders, dijken, spoorwegaanleg) en verwierf veel aanzien als waterstaatkundige. Zat na zijn pensionering in 1891 elf jaar voor het district Den Haag in de Tweede Kamer. Stond in de Kamer vanwege zijn kennis hoog aangeschreven. Hield zich vooral met technische kwesties bezig, die hij in begrijpelijke bewoordingen uiteen wist te zetten. Was tevens liberaal marine-woordvoerder. Vanaf 1901 de nestor van de Tweede Kamer.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1891-1902: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Frederik Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 26 mei 1825

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 augustus 1902

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • (oud-)liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • inspecteur Waterstaat te 's-Gravenhage, van 4 maart 1881 tot 1 november 1891 (na pensionering: hoofdinspecteur-titulair)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 3 juli 1889 tot 12 augustus 1902 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 12 augustus 1902 (in 1894-1897 voor het kiesdistrict 's-Gravenhage, in 1897-1902 voor het kiesdistrict 's-Gravenhage II)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/18)

 • voorzitter vijfde gezondheidscongres, 1900
 • vertegenwoordiger van Nederland op diverse congressen

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1898 tot november 1898
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1899 tot april 1899

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Koninklijk Instituut van Ingenieurs
 • erelid Société des Ingénieurs Civils de France

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend over waterstaatsaangelegenheden; enkele keren ook over de marine.
 • Leidde in 1901 als één-na-oudste lid in jaren de eerste vergadering van de Tweede Kamer, omdat het oudste lid, J.F. Jansen, vanwege ziekte verhinderd was

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in juni 1887 genoemd als opvolger van minister Van den Bergh, die al enige tijd ziek was. Hij bedankte echter voor een ministerschap.

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn enige zoon, die in 1885 naar Buenos Aires vertrok, kwam daar waarschijnlijk, doch op raadselachtige wijze, om het leven. Dit wierp een schaduw op zijn leven
 • Zijn vader was hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat. Ook een oom bekleedde die functie, terwijl een andere oom hoofdinspecteur was.
 • Een dochter van hem trouwde in 1909 met Ph.W. van der Sleijden, oud-Tweede Kamerlid en oud-minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1894 de takkianen H. Goeman Borgesius, J. Menno Huizinga en J.M. Pijnacker Hordijk. Werd in het district Sliedrecht verslagen door de takkiaan H. Seret (a.r.).
 • Versloeg in 1897 H.A. le Bron de Vexela (rk) na herstemming
 • Versloeg in 1901 W.B. van Liefland (rk)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, juli 1887 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.