A. (Arie) Colijn jr.

foto A. (Arie) Colijn jr.

Jongere broer van Hendrik Colijn, die nog onder het districtenstelsel in 1917 door het district Enkhuizen tot Tweede Kamerlid werd gekozen en dat daarna acht jaar bleef. Hij was graanboer en -handelaar en actief in diverse landbouworganisaties. Zowel in de Kamer als daarbuiten behartigde hij vooral de agrarische belangen. In politiek opzicht was zijn burgemeesterschap van Nieuwer-Amstel (Amstelveen) van grotere betekenis dan zijn Kamerlidmaatschap.

ARP
in de periode 1917-1925: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Anthonie (Arie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Burgerveen (gem. Haarlemmermeer), 18 november 1870

overlijdensplaats en -datum
Amstelveen (gem. Nieuwer-Amstel), 17 juni 1932

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 3 juli 1907 tot 17 juni 1932 (1907-1919 voor het kiesdistrict Nieuwer-Amstel)
 • burgemeester van Nieuwer-Amstel, van 1 juni 1916 tot 17 juni 1932
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1917 tot 15 september 1925 (in 1917-1918 voor het kiesdistrict Enkhuizen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/14)

 • lid Gezondheidscommissie te Aalsmeer
 • lid Amsterdamsche melkcommissie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 1920 een amendement in op het wetsvoorstel uitbreiding van de gemeente Amsterdam dat beoogde minder grond van Ouder- en Nieuwer-Amstel te laten overgaan naar Amsterdam. Het amendement werd verworpen.
 • In 1921 mede-indiener van een initiatiefwetsvoorstel-Deckers tot afschaffing van de zomertijd

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Schoonvader van J.J.G. Boot, burgemeester van Winsum (1930-1937) en nadien van Wisch (1937-1946), Ede (1946-1951) en Hilversum (1951-1968)
 • In het wandelpark (nu Broersepark) in Amstelveen staat een in 1933 door K.J. Mijnarends vervaardigd monument ter nagedachtenis aan hem
 • Zijn vader was landbouwer

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1913 in het kiesdistrict Franeker na herstemming verslagen door W.P.G. Helsingen (sdap)
 • Versloeg in 1917 de anti-militarist J. de Veen
 • Was in 1925 nummer 17 op de ARP-kandidatenlijst en werd niet gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.