M.M. Cohen

foto M.M. Cohen
bron: Algemeen Handelsblad

Amsterdamse vrijzinnig-democraat, die in 1936 tussentijds Tweede Kamerlid werd. Was als (voormalige) belastingambtenaar vooral actief in de vakbond van overheidspersoneel en was daarnaast gemeenteraadslid in Amsterdam. In de Kamer hadden behalve ambtenarenzaken ook financiën en PTT-zaken zijn belangstelling. Verliet kort voor de Duitse inval de Tweede Kamer. Werd samen met zijn vrouw in 1943 in Sobibor vermoord.

VDB
in de periode 1936-1940: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Mozes Meijer

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Assen, 14 september 1877

overlijdensplaats en -datum
Sobibor (Polen), 7 mei 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 4 april 1934 tot 3 september 1935
  • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 23 juli 1936 tot april 1938 (diende 19 maart zijn ontslag in)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1936 tot 13 maart 1940

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

  • lid Bijzondere Commissie voor het personeel der directe belastingen, de registratie, de hypotheken en het kadaster
  • voorzitter Bond van Ambtenaren bij 's Rijksbelastingen in Nederland, omstreeks 1934

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over zaken betreffende ambtenaren, pensioenen, belastingen en PTT-aangelegenheden

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1934 tussentijds raadslid voor de VDB, nadat G. Bolkestein voor die functie had bedankt
  • Was in de periode 1936-1938 de enige vertegenwoordiger van de VDB in de Amsterdamse gemeenteraad en bedankte in maart 1938 omdat de combinatie met het Tweede Kamerlidmaatschap te zwaar was
  • Nam ontslag als Kamerlid vanwege langdurige ziekte. Er was sprake van dat hij zich tijdelijk als Kamerlid zou laten vervangen en later zou terugkeren.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.