M.M. Cohen

foto M.M. Cohenvergrootglas

Amsterdamse vrijzinnig-democraat, die in 1936 tussentijds Tweede Kamerlid werd. Was als (voormalige) belastingambtenaar vooral actief in de vakbond van overheidspersoneel en was daarnaast gemeenteraadslid in Amsterdam. In de Kamer hadden behalve ambtenarenzaken ook financiën en PTT-zaken zijn belangstelling. Verliet kort voor de Duitse inval de Tweede Kamer. Werd samen met zijn vrouw in 1943 in Sobibor vermoord.

VDB
in de periode 1936-1940: lid Tweede Kamer

voornamen

Mozes Meijer

personalia

geboorteplaats en -datum
Assen, 14 september 1877

overlijdensplaats en -datum
Sobibor (Polen), 7 mei 1943

levensbeschouwing
Israëlitisch (Nederlands-Israëlitisch)

partij/stroming

partij(en)
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)

hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar van 's Rijksbelastingen te Watergraafsmeer, van 1909 tot 1913
 • ambtenaar van 's Rijksbelastingen te Amsterdam, van 1913 tot 1924
 • ambtenaar (rang: hoofdcommies), Inspectie der directe belastingen te Amsterdam, belast met het toezicht op de buitendienst, vanaf 1924
 • voorzitter CNOP (Centraal Comité van Neutraal Overheidspersoneel), van 7 maart 1926 tot juli 1936 (vanaf 1927 Centrale van Nederlandsch Overheidspersoneel)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 4 april 1934 tot 3 september 1935
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 23 juli 1936 tot april 1938 (diende 19 maart zijn ontslag in)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1936 tot 13 maart 1940

partijpolitieke functies

 • lid bestuur Vrijzinnig-Democratische Vereeniging te Amsterdam (4 jaar)

nevenfuncties

 • lid hoofdbestuur Bond van Ambtenaren bij 's Rijksbelastingen in Nederland, omstreeks 1925
 • redacteur weekblad "De Belastingambtenaar"
 • lid bestuur CNOP (Centraal Comité van Neutraal Overheidspersoneel), van mei 1925 tot maart 1926
 • lid Hoge Raad van Arbeid, omstreeks 1928 (namens het Algemeen Nederlandsch Vakverbond)
 • redacteur maandblad "De Nederlandsche Vakcentrale"
 • lid Rijkskleedingscommissie, vanaf 1 januari 1929
 • plaatsvervangend lid Hoge Raad van Arbeid, omstreeks 1931 en nog in 1938 (namens de Nederlandsche Vakcentrale)
 • lid Georganiseerd Overleg voor personeel in 's Rijks dienst, omstreeks 1931 (namens de Centrale van Nederlandsch Overheidspersoneel)
 • lid Bijzondere Commissie voor het personeel der directe belastingen, de registratie, de hypotheken en het kadaster
 • voorzitter Bond van Ambtenaren bij 's Rijksbelastingen in Nederland, omstreeks 1934

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over zaken betreffende ambtenaren, pensioenen, belastingen en PTT-aangelegenheden

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1934 tussentijds raadslid voor de VDB, nadat G. Bolkestein voor die functie had bedankt
 • Was in de periode 1936-1938 de enige vertegenwoordiger van de VDB in de Amsterdamse gemeenteraad en bedankte in maart 1938 omdat de combinatie met het Tweede Kamerlidmaatschap te zwaar was
 • Nam ontslag als Kamerlid vanwege langdurige ziekte. Er was sprake van dat hij zich tijdelijk als Kamerlid zou laten vervangen en later zou terugkeren.

uit de privésfeer
Zijn vader was spoorwegbeambte

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam, Jekerstraat 65, omstreeks 1935
 • Amsterdam, Wielingenstraat 6, omstreeks 1938

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Wie is dat? 1938

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Meerssen, 31 maart 1909

echtgeno(o)t(e)/partner
A. Hertog, Adèle

kinderen
1 dochter

vader
H. Cohen, Hartog

geboorteplaats en/of -datum
Oude Pekela, 10 mei 1847

moeder
B. van Zuiden, Betje

geboorteplaats en/of -datum
Winschoten, 15 februari 1854

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.