M.M. Cohen

foto M.M. Cohenvergrootglas

Amsterdamse vrijzinnig-democraat, die in 1936 tussentijds Tweede Kamerlid werd. Was als (voormalige) belastingambtenaar vooral actief in de vakbond van overheidspersoneel en was daarnaast gemeenteraadslid in Amsterdam. In de Kamer hadden behalve ambtenarenzaken ook financiën en PTT-zaken zijn belangstelling. Verliet kort voor de Duitse inval de Tweede Kamer. Werd samen met zijn vrouw in 1943 in Sobibor vermoord.

VDB
in de periode 1936-1940: lid Tweede Kamer

Voornamen

Mozes Meijer

Personalia

geboorteplaats en -datum
Assen, 14 september 1877

overlijdensplaats en -datum
Sobibor (Polen), 7 mei 1943

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1936 tot 13 maart 1940
  • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 23 juli 1936 tot april 1938 (diende 19 maart zijn ontslag in)
  • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 4 april 1934 tot 3 september 1935

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/10)

  • voorzitter Bond van Ambtenaren bij 's Rijksbelastingen in Nederland, omstreeks 1934
  • lid Bijzondere Commissie voor het personeel der directe belastingen, de registratie, de hypotheken en het kadaster

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over zaken betreffende ambtenaren, pensioenen, belastingen en PTT-aangelegenheden

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was spoorwegbeambte

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.