I.Th. Ter Bruggen Hugenholtz

foto I.Th. Ter Bruggen Hugenholtz
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Friese marineofficier en marinespecialist van de Thorbeckiaanse liberalen. Thorbecke wilde hem in 1849 in zijn kabinet opnemen als minister van Marine, maar koning Willem III verhinderde dit. Sprak in de Kamer veelvuldig met name over marine-aangelegenheden, maar kon ook op andere terreinen fel van leer trekken tegen conservatieven. Later lid van de Raad van State.

Thorbeckiaan
in de periode 1849-1871: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Isaäc Theodorus

geboorteplaats en -datum
IJsselstein (Utr.), 28 mei 1801

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 januari 1871

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • zakenman te Dokkum, vanaf 1841 (in firma van zwagers)
 • lid stedelijke raad (vanaf oktober 1851 gemeenteraad) van Dokkum, vanaf 3 oktober 1846
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 1 juni 1847 tot februari 1849 (voor de steden, Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 1 februari 1865 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Raad van State, van 1 maart 1865 tot 15 januari 1871 (benoemd bij K.B. van 1 februari 1865)

officiersrangen
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1826 tot 4 april 1834
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, van 5 april 1834 tot 1841 (eervol ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Behoorde in 1854 tot de 19 leden die tegen het wetsvoorstel tot vaststelling van het reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië stemden
 • Stemde in 1860 tegen de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat
 • Op zijn voorstel werd op 21 december 1861 als blijk van wantrouwen in het kabinetsbeleid de begroting 'Onvoorziene Uitgaven' met de helft verminderd. Dit voorstel werd met 37 tegen 25 stemmen aangenomen. Het kabinet diende hierna zijn ontslag in.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Thorbecke wilde hem in 1849 tot minister van Marine benoemen, maar koning Willem III blokkeerde dit
 • Vond dat bij de opbouw van de vloot alleen de verdediging van Nederland en van de koloniën leidraad dienden te zijn en verzette zich tegen ambitieuzere plannen

uit de privésfeer
 • Verwierf de Militaire Willemsorde tijdens de gevechten in Zeeland in 1830
 • Huisvriend van de familie Thorbecke

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1853 bij de algemene verkiezingen jhr. D. de Blocq van Haersma de With met 78 stemmen verschil
 • Versloeg in 1854 bij de periodieke verkiezingen W.W. Kutsch
 • Werd in 1858 en 1862 met respectievelijk 78,5 en 80 procent van de stemmen gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 428

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.