Mr. T. (Tiemen) Brouwer

foto Mr. T. (Tiemen) Brouwer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD

Katholieke boerenvoorman en politicus. Kwam uit een hervormd Gelders gezin en werd pas na zijn huwelijk katholiek. Doorliep een loopbaan in de gemeentelijke administratie. Als algemeen secretaris van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond vanaf 1959 vertegenwoordiger van het 'groene front' in de KVP-fractie. Was tevens secretaris-penningmeester van de KVP-fractie en één van de financiële woordvoerders. Korte tijd minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-Den Uyl, als exponent van de rechtervleugel van zijn partij. Moest het ministerschap opgeven vanwege zijn gezondheid. Bij zijn vertrek speelde ook mee dat vanuit landbouwkring kritiek was geuit op zijn geringe bestuurskracht.

KVP
in de periode 1959-1973: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Tiemen (Tiemen)

geboorteplaats en -datum
Ellecom (gem. Rheden), 19 december 1916

overlijdensplaats en -datum
Leiderdorp, 18 april 1977

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • waarnemend gemeentesecretaris van Huissen, van 1950 tot juni 1951
 • algemeen secretaris KNBTB (Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond), van 19 juni 1951 tot juni 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1959 tot 11 mei 1973
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 2 juni 1966 tot 3 juni 1970
 • lid Europees Parlement, van 8 mei 1967 tot 11 mei 1973 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister van Landbouw en Visserij, van 11 mei 1973 tot 1 november 1973

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/17)

 • lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij N.V. "Interpolis"
 • lid Nationale Commissie van Advies voor de Europese landbouw-integratie

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1967 tot 11 mei 1973
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Reconstructiewet Midden-Delfland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 april 1972 tot 11 mei 1973

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was landbouw-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met financiën, waterstaatsaangelegenheden, publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en ontwikkelingssamenwerking.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was eind 1971 enige maanden afwezig vanwege zijn gezondheid
 • Trad af als minister vanwege gezondheidsredenen (op doktersadvies), nadat hij enige jaren eerder een hersenoperatie had ondergaan. Hij moest zich tijdens Europees overleg soms tijdens langdurige vergaderingen laten vervangen door een topambtenaar. Vanuit onder meer het Landbouwschap was hem verweten te weinig krachtdadig te zijn. Vroeg op 27 september 1973 ontslag per 1 november.

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was lerares
 • Zijn oudste zoon werd pater Dominicaan
 • Zijn schoonvader, S.W. de Jong, was gedeputeerde van Friesland (1923-1939) en burgemeester van Bolsward (1940-1945)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.