Dr. J. Bosscha

foto Dr. J. Bosscha
bron: Haagse Beeldbank

Geschied- en letterkundige die veel publiceerde over de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Schreef op verzoek van de koning een boek over diens vader Willem II. Was docent aan de KMA en hoogleraar in Amsterdam. Stond hoog aangeschreven als docent. Vertegenwoordiger van de conservatief-protestantse stroming in de Tweede Kamer. Afgevaardigde voor Amsterdam. In het kabinet-Rochussen en het kabinet-Van Hall/Van Heemstra minister van Hervormde Eredienst.

conservatief
in de periode 1853-1861: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Joannes

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Harderwijk, 19 maart 1797

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 december 1874

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • auditeur-militair Krijgsraad te Breda, van 1830 tot 1836
 • schoolopziener, negende district van Noord-Brabant, van 1 februari 1833 tot december 1838
 • hoogleraar Griekse en Latijnse letteren, Atheneum Illustre te Amsterdam, van 7 november 1838 tot 1 juli 1851
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 3 april 1858 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • minister voor de Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, van 3 april 1858 tot 14 maart 1861

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

voorzitter Nederlandsche Rode kruis, vanaf 3 augustus 1867 (medeoprichter)

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1857 tot april 1858
 • tijdelijk voorzitter van de ministerraad, van 1 oktober 1859 tot 24 februari 1860

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over onderwijs, marine, accijnzen, armwezen en gezondheidszorg

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn zoon Johannes was directeur van de Polytechnische School te Delft
 • Trad om gezondheidsredenen af. Behield na zijn eervol ontslag de titel Lit. Hum. et. Phil. Theor. Professor en had het recht om openbare en bijzondere lessen te geven.
 • Zijn vader was hoogleraar te Harderwijk, Groningen en Amsterdam

verkiezingen
 • Versloeg in 1853 na herstemming P.Ph. van Bosse, J.C. Rijk en J. Heemskerk Bzn.
 • Werd in 1854 in de eerste stemmingsronde gekozen. Tegenstanders waren onder anderen de liberalen jhr. J.P. Cornets de Groot van Kraayenburg, P. Blussé van Oud-Alblas en S. Cool.
 • Was in 1858 geen kandidaat

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.