Dr. C. (Kees) Boertien

foto Dr. C. (Kees) Boertien
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Antirevolutionair Tweede Kamerlid en minister van christelijk-gereformeerden huize (als eerste), die als werkstudent de meesterstitel verwierf en later promoveerde. Was voor hij Kamerlid werd onder meer werkzaam bij de organisatie van accountants en bedrijfsjurist bij Philips in Eindhoven. In de Tweede Kamer onder meer woordvoerder justitie, politie en verkeer. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten-Biesheuvel. Degelijk en bescheiden bestuurder, die zelden aanleiding tot lachen gaf. Eindigde zijn eervolle loopbaan als Commissaris van de Koningin in Zeeland.

ARP
in de periode 1965-1992: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelis (Kees)

geboorteplaats en -datum
Enschede, 26 juli 1927

overlijdensplaats en -datum
Vlissingen, 30 mei 2002

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/11)

 • medewerker verzekeringsmaatschappij te Utrecht, van 1947 tot 1952 (als werkstudent)
 • adjunct-secretaris NIVA (Nederlands Instituut van Accountants) te Amsterdam, van 1952 tot 1 september 1960
 • bedrijfsjurist N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, van 1 september 1960 tot 1 oktober 1965
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1965 tot 6 juli 1971
 • lid Europees Parlement, van 8 mei 1967 tot 6 juli 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister zonder portefeuille, belast met ontwikkelingssamenwerking, van 6 juli 1971 tot 11 mei 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 7 maart 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 16 januari 1975
 • Commissaris van de Koningin in Zeeland, van 16 januari 1975 tot 1 augustus 1992 (benoemd bij K.B. van 13 december 1974)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/26)

 • voorzitter werkgroep inzake maatregelen tegen overstromingen in het rivierengebied in Limburg en Gelderland, 1994 (n.a.v. overstromingen december 1993)
 • voorzitter Permanent Overleg waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden, van 1 oktober 1996 en nog in 1 oktober 2000

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van september 1973 tot januari 1975
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 4 december 1973 tot januari 1975

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zeeland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie (onder andere vennootschapsrecht, medisch-ethische vraagstukken, kansspelen, burgerlijk recht, bestraffing vliegtuigkapingen), politie en verkeer (internationaal vervoer, PTT). Hield zich aanvankelijk ook bezig met zaken betreffende het Koninklijk Huis en met pensioenwetgeving.
 • Was in 1973-1975 woordvoerder buitenlandse zaken en defensie. Voerde in november 1974 namens zijn fractie het woord over het vervolgingsbeleid inzake abortus provocatus.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1971 een vierjarenplan voor ontwikkelingssamenwerking uit, waarin was afgestapt van de gedachte om 1% van het nationaal inkomen ter beschikking te stellen voor ontwikkelingshulp
 • Weigerde in maart 1972 goedkeuring aan een door de NCO (dat onder voorzitterschap stond van prins Claus) verleende subsidie aan het Angola-comité voor ondersteuning van de boycotactie van koffie uit Angola.
 • Bracht in 1972 samen met minister Langman een nota uit over de Nederlandse reactie op UNCTAD III. Nederland zal streven naar betere toegankelijkheid van grondstoffen uit de Derde Wereld op de Europese markt.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in december 1974 tegen de zin van de CDA-Statenfractie benoemd tot Commissaris van de Koningin. Die fractie had een voorkeur voor Rinse Zijlstra, nadat eerder Biesheuvel voor de functie had bedankt.
 • Kwam in 1992 enigszins in opspraak door het declaratiegedrag van enkele Gedeputeerden, maar kon - in tegenstelling tot die Gedeputeerden - wel aanblijven

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn broer Herman was raadslid in Lelystad; zijn broer Maas was hoogleraar Hebreeuwse- en Aramese taal- en letterkunde in Amsterdam en zijn broer Ben onder meer directeur van PGGM.
 • Twee van zijn ooms waren raadslid in Apeldoorn en Harderwijk
 • Had vele Christelijk-Gereformeerde predikanten in zijn familie (zwagers Velema)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • W. Op den Brauw, "Een spitse bestuurder zonder engagement", NRC Handelsblad, 1990

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.