S. (Simon) de la Bella jr.

foto S. (Simon) de la Bella jr.
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Socialistische vakbondsbestuurder en senator, die in 1935 mede-auteur was van het 'Plan van de Arbeid'. Zoon van diamantbewerker. Was aanvankelijk kantoorbeambte en bestuurder van de Bond van kantoorpersoneel. Werd daarna penningmeester en secretaris van het NVV en stond aan de wieg van uitgeverij De Arbeiderspers. In 1935 tot Eerste Kamerlid gekozen voor de SDAP en daar interpelleerde hij spoedig de regering over de verlaging van de werklozensteun. Wist in 1939 het kapitaal van de vakbond in veiligheid te stellen. Werd in 1942 vermoord in een Duits vernietigingskamp, nadat hij in 1940 vergeefs had geprobeerd naar Engeland uit te wijken en na een mislukte zelfmoordpoging.

SDAP
in de periode 1935-1942: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Simon (Simon)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 28 oktober 1889

overlijdensplaats en -datum
Dachau (Dld.), 11 juli 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • secretaris-penningmeester NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van januari 1930 tot september 1936
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1935 tot 11 juli 1942
 • tweede voorzitter NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van september 1936 tot 16 juli 1940 (uit zijn functie gezet door de Duitsers)

gevangenschap/internering
 • gevangenschap te Amsterdam (Weteringschans), van 17 juli 1940 tot 4 september 1940
 • gevangschap concentratiekamp Dachau, van september 1940 tot 11 juli 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid Generale Raad van het IVV (Internationaal Vakverbond)
 • lid Levensmiddelendistributieraad, vanaf december 1939

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 september 1937 tot 22 december 1937
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 december 1939 tot 2 april 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder economische zaken, landbouw en waterstaat van de SDAP-Eerste Kamerfractie
 • Interpelleerde op 10 september 1936 minister Slingenberg over de aangekondigde wijziging van de regeling betreffende de steunverlening en de werkverschaffing

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Trachtte na zijn gevangenneming in 1940 enkele malen zelfmoord te plegen
 • Werd in Dachau vermoord in de gaskamer

verkiezingen
 • In 1935 en 1937 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.