Mr. W.H.J.Th. van Basten Batenburg

foto Mr. W.H.J.Th. van Basten Batenburg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Welgestelde katholieke afgevaardigde uit een vooraanstaande Gelderse familie. Begon zijn loopbaan als gemeentesecretaris van Lichtenvoorde, waar zijn grootvader burgemeester en vader wethouder waren. Doorliep daarna een rechterlijke loopbaan. Behoorde als Kamerlid niet tot de 'veelsprekers' en hield zich hoofdzakelijk met justitie bezig.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP), Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1894-1923: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Henricus Jacobus Theodorus

geboorteplaats en -datum
Lichtenvoorde, 13 november 1862

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 2 oktober 1936

2.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/10)

 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Roermond, van 1 februari 1890 tot 1 april 1891
 • ambtenaar voor de kantons Oss en Heusden en Waalwijk en Oirschot, Openbaar Ministerie te 's-Hertogenbosch, van 1 april 1891 tot 1 juni 1899
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1894 tot 18 mei 1899 (voor het kiesdistrict Elst)
 • rechter Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, van 1 juni 1899 tot 1 maart 1903, opmerking: benoemd 18 mei 1899
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 juni 1899 tot 17 september 1901 (voor het kiesdistrict Elst)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 december 1901 tot 21 maart 1903 (voor Gelderland)
 • lid Centrale Raad van Beroep (voor de Ongevallenwet), van 16 april 1903 tot 1 januari 1933 (benoemd bij K.B. van 28 februari 1903)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1907 tot 18 september 1923 (voor Gelderland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

 • regent "Sint Anthonius Gasthuis" te Utrecht
 • lid curatorium "Sint Bonifaciuslyceum" te Utrecht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer slechts enkele malen, voornamelijk over justitie en kiesrecht
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over justitiële aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1894 wegens onregelmatigheden bij de verkiezingen aanvankelijk niet toegelaten als Tweede Kamerlid, maar haalde bij nieuwe verkiezingen opnieuw de overwinning

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn oudste broer was lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, zijn middelste broer was burgemeester van Tegelen en zijn jongste broer burgemeester van Lichtenvoorde en lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van O.M.F. Haffmans, Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was wethouder van Lichtenvoorde

verkiezingen (3/6)
 • Werd in 1910 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Gelderland met 39 van de 58 stemmen herkozen
 • Werd in 1919 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Gelderland met 33 van de 56 stemmen herkozen
 • Werd in 1922 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Gelderland met 33 van de 57 stemmen herkozen. Op F.M. Wibaut (sdap) werden elf stemmen uitgebracht en op A.J. baron van Nagell van Ampsen tien.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905, 1909 en 1913
 • Ned. Patriciaat, 1918

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.