M.L.F. (Max) Bajetto

foto M.L.F. (Max) Bajettovergrootglas

In Nederlands-Indië geboren officier van het Nederlands-Indische leger. Bracht het uiteindelijk tot generaal en divisiecommadant. Was in Indië ook actief bij de Katholieke Sociale Actie. Na zijn pensionering Indisch woordvoerder van de katholieke Tweede Kamerfractie. Voorstander van krachtige handhaving van het rijksverband tussen Nederland en Indië. Verzette zich in 1938 tegen een soort Dominion-status voor Nederlands-Indië en ging in 1948 over naar Welters Katholiek Nationale Partij, waarvan hij bovendien voorzitter werd.

RKSP, KVP
in de periode 1937-1946: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Max Louis Frans (Max)

personalia

geboorteplaats en -datum
Meester Cornelis (Ned.-Indië), 22 april 1881

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 april 1956

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 22 december 1945 tot 1948
 • lijst-Welter, 1948
 • KNP (Katholiek Nationale Partij), van 1949 tot 1955

hoofdfuncties en beroepen

 • officier Oost-Indisch Leger, van 1903 tot 1910
 • adjudant van de commandant van de vierde militaire afdeling, Oost-Indisch Leger te Bandoeng, van 1916 tot mei 1918
 • chef tweede militaire afdeling, Oost-Indisch Leger te Magelang, van mei 1918 tot 1923
 • verlof in Nederland, van 1923 tot 1925
 • kapitein-adjudant, Oost-Indisch Leger te Palembang, van 1925 tot 1926
 • commandant vijftiende bataljon, Oost-Indisch Leger te Meester Cornelis, van 1926 tot 1928
 • overste, militair commandant, Oost-Indisch Leger op Ambon, van 1928 tot 1931
 • commandant vijfde regiment infanterie, Oost-Indisch Leger te Semarang, van 1931 tot maart 1931
 • commandant eerste divisie en eerste militaire afdeling, KNIL (Koninklijk-Nederlandsch-Indisch Leger) op Java te Batavia, van maart 1933 tot 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 4 juni 1946

officiersrangen
 • tweede luitenant der infanterie, Oost-Indisch Leger, vanaf 1903
 • eerste luitenant der infanterie, Oost-Indisch Leger, tot 1918
 • kapitein der infanterie, Oost-Indisch Leger, van 1918 tot 1 januari 1927
 • majoor der infanterie, Oost-Indisch Leger, van 1 januari 1927 tot 2 november 1928
 • luitenant-kolonel der infanterie, Oost-Indisch Leger, van 2 november 1928 tot februari 1931
 • kolonel der infanterie, Oost-Indisch Leger, van februari 1931 tot 22 februari 1933
 • generaal-majoor KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger), van 22 maart 1933 tot juni 1937
 • luitenant-generaal titulair, vanaf juni 1937

partijpolitieke functies

 • voorzitter KNP, van juni 1949 tot 1952
 • vicevoorzitter KNP, van 1952 tot 1 februari 1954
 • erelid KNP, januari 1954

nevenfuncties

 • penningmeester Centrale Raad van de Nederlandsch-Indische Katholieke Sociale Bonden te Batavia, omstreeks 1923
 • voorzitter Centrale Raad van de Nederlandsch-Indische Katholieke Sociale Bonden te Batavia
 • voorzitter Indische missievereniging, van 1946 tot 1952
 • voorzitter Tuchtunie, van 1946 tot 1953 (Unie die zich richtte op voorkoming van bandeloos en op versterking van de weerbaarheid)
 • lid bestuur Nationaal Comité "Handhaving Rijkseenheid", van 14 december 1946 tot 27 februari 1950
 • voorzitter Vaderlandse Kring, vanaf september 1950

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Batavia

voortgezet onderwijs
 • Hogere Burgerschool te Breda

hoger beroepsonderwijs
 • opleiding Cadettenschool te Alkmaar
 • officiersopleiding KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1900 tot 1903
 • opleiding Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van 1910 tot 1914

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder Indische zaken van de RKSP-fractie

opvallend stemgedrag
 • In 1945 stemden hij en Ruijs de Beerenbrouck als enigen van hun fractie vóór een motie-Schouten waarin de regering werd gevraagd de Tijdelijke Staten-Generaal de volledige parlementaire rechten toe te kennen

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Maakte in 1906-1907 de expeditie naar Celebes mee
 • Zijn vader was tekenleraar te Batavia

anekdotes en citaten
 • Verscheen op Prinsjesdag in generaalsuniform

verkiezingen
 • Was in 1948 tweede op de kandidatenlijst van de lijst-Welter, maar werd niet gekozen

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Nederlands-Indië, van 1904 tot 1910
 • Nederlands-Indië, van 1914 tot 1937
 • Nijmegen, vanaf 1937
 • 's-Gravenhage, Stadhoudersplein 17, omstreeks 1938
 • 's-Gravenhage, Breitnerlaan 31, omstreeks 1955

buitenlandse onderscheidingen
Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote, militaire klasse, 8 november 1952

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Voorlopig Katholiek Comité van Actie (tegen het Indonesische beleid en de "rooms-rode" coalitie), van januari 1947 tot 1948

publicaties/bronnen

publicaties
"De Katholieken en Indië" (1946)

literatuur/documentatie
Wie is dat? 1956

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Batavia, 27 januari 1908

echtgeno(o)t(e)/partner
B.E.A. Lange, Betsy Ernestine Augustine

kinderen
2 zoons en 4 dochters (en 1 jong-gestorven dochter)

vader
G.F.M. Bajetto, George Ferdinand Max

geboorteplaats en/of -datum
Frankfurt am Oder, 28 januari 1836

moeder
H.C. Gossow, Hendrika Catharina (Rika)

geboorteplaats en/of -datum
Batavia (Ned.-Indië), 26 januari 1856

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.