M.J.G.J. (Jean) Arnoldts

foto M.J.G.J. (Jean) Arnoldts
bron: Onze Afgevaardigden

Katholiek Tweede Kamerlid uit Sittard, in welke plaats hij sigarenfabrikant was. Zoon van het Tweede Kamerlid J.H. Arnoldts. Was in zijn woonplaats op vele terreinen actief, maar speelde als Kamerlid nauwelijks een rol. Verloor in 1903 zijn Kamerzetel ten gevolge van faillissement en vertrok daarna naar de Verenigde Staten.

Rooms-Katholieken
in de periode 1901-1903: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marie Joseph Goswin Jean (Jean)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sittard, 27 april 1869

overlijdensplaats en -datum
Hasselt (België), 19 oktober 1946

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • sigarenfabrikant te Sittard, van 1897 tot 28 mei 1903 (ca. 30 werknemers)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 28 juni 1903 (voor het kiesdistrict Sittard)

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • voorzitter Burgerlijk Armbestuur te Sittard
 • lid bestuur vereniging Heilige Vincentius (R.K. Armenzorg) te Sittard

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • beschermheer Sittardse Harmonie "St. Joseph"
 • beschermheer Liedertafel Sittards Mannenkoor

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak zelden in de Tweede Kamer, voornamelijk over het mijnwezen en over Limburgse belangen
 • Woonde vanaf februari 1903 geen Kamervergaderingen meer bij

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Toen de termijn was verstreken waarin hij beroep kon aantekenen tegen een op 28 mei uitgesproken faillissement en hij geen gebruik had gemaakt van dat recht, verviel op 28 juni 1903 van rechtswege zijn Tweede Kamerlidmaatschap
 • 28 december 1904 geëmigreerd naar Noord-Amerika met achterlating van vrouw en kinderen. Na zijn vertrek verhuisde zijn gezin naar België; zijn vrouw herkreeg de Belgische nationaliteit in 1922. Op onbekend moment keerde hij terug naar Europa en vestigde zich in Hasselt (Bel.).
 • Zijn broer Ferdinand was wethouder van Sittard

verkiezingen
 • Versloeg in 1901 in het district Sittard Ch.C.M.H. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (r.k.) met 2052 tegen 1962 stemmen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.