M.J.G.J. (Jean) Arnoldts

foto M.J.G.J. (Jean) Arnoldtsvergrootglas

Katholiek Tweede Kamerlid uit Sittard, in welke plaats hij sigarenfabrikant was. Zoon van het Tweede Kamerlid J.H. Arnoldts. Was in zijn woonplaats op vele terreinen actief, maar speelde als Kamerlid nauwelijks een rol. Verloor in 1903 zijn Kamerzetel ten gevolge van faillissement en vertrok daarna naar de Verenigde Staten.

Rooms-Katholieken
in de periode 1901-1903: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Marie Joseph Goswin Jean (Jean)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sittard, 27 april 1869

overlijdensplaats en -datum
Hasselt (België), 19 oktober 1946

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

Hoofdfuncties/beroepen

  • sigarenfabrikant te Sittard, van 1897 tot 28 mei 1903 (ca. 30 werknemers)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 28 juni 1903 (voor het kiesdistrict Sittard)

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak zelden in de Tweede Kamer, voornamelijk over het mijnwezen en over Limburgse belangen
  • Woonde vanaf februari 1903 geen Kamervergaderingen meer bij

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Toen op 28 juni 1903 de termijn was verstreken waarin hij beroep kon aantekenen tegen het op 28 mei uitgesproken faillissement en hij geen gebruik had gemaakt van dat recht, was hij van rechtswege vervallen van het Tweede Kamerlidmaatschap
  • 28 december 1904 geëmigreerd naar Noord-Amerika met achterlating van vrouw en kinderen. Na zijn vertrek verhuisde zijn gezin naar België; zijn vrouw herkreeg de Belgische nationaliteit in 1922. Op onbekend moment keerde hij terug naar Europa en vestigde zich in Hasselt (Bel.).
  • Zijn broer Ferdinand was wethouder van Sittard

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
  • J.S.M. Koenen, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1976)
  • Onze Afgevaardigden, 1901

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.