M.J.G.J. (Jean) Arnoldts

foto M.J.G.J. (Jean) Arnoldtsvergrootglas

Katholiek Tweede Kamerlid uit Sittard, in welke plaats hij sigarenfabrikant was. Zoon van het Tweede Kamerlid J.H. Arnoldts. Was in zijn woonplaats op vele terreinen actief, maar speelde als Kamerlid nauwelijks een rol. Verloor in 1903 zijn Kamerzetel ten gevolge van faillissement en vertrok daarna naar de Verenigde Staten.

Rooms-Katholieken
in de periode 1901-1903: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Marie Joseph Goswin Jean (Jean)

personalia

geboorteplaats en -datum
Sittard, 27 april 1869

overlijdensplaats en -datum
Hasselt (België), 19 oktober 1946

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

hoofdfuncties/beroepen

 • sigarenfabrikant te Sittard, van 1897 tot 28 mei 1903 (ca. 30 werknemers)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 28 juni 1903 (voor het kiesdistrict Sittard)

nevenfuncties

 • opperbrandmeester te Sittard, van 1894 tot 1897
 • voorzitter carnavalsvereniging "De Marotten" te Sittard, van 1898 tot 1902
 • voorzitter Sittardsche Toneelclub
 • voorzitter Rooms-Katholieke Volksbond te Sittard, vanaf 1901
 • voorzitter Burgerlijk Armbestuur te Sittard
 • lid bestuur vereniging Heilige Vincentius (R.K. Armenzorg) te Sittard

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • beschermheer Sittardse Harmonie "St. Joseph"
 • beschermheer Liedertafel Sittards Mannenkoor

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium, R.K. latine "College Rolduc" te Kerkrade, van 27 april 1882 tot 1884
 • Institut Hollandais "College Rolduc" te Kerkrade, van 1884 tot 1886

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak zelden in de Tweede Kamer, voornamelijk over het mijnwezen en over Limburgse belangen
 • Woonde vanaf februari 1903 geen Kamervergaderingen meer bij

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Toen op 28 juni 1903 de termijn was verstreken waarin hij beroep kon aantekenen tegen het op 28 mei uitgesproken faillissement en hij geen gebruik had gemaakt van dat recht, was hij van rechtswege vervallen van het Tweede Kamerlidmaatschap
 • 28 december 1904 geëmigreerd naar Noord-Amerika met achterlating van vrouw en kinderen. Na zijn vertrek verhuisde zijn gezin naar België; zijn vrouw herkreeg de Belgische nationaliteit in 1922. Op onbekend moment keerde hij terug naar Europa en vestigde zich in Hasselt (Bel.).
 • Zijn broer Ferdinand was wethouder van Sittard

verkiezingen
 • Versloeg in 1901 Ch.C.M.H. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (r.k.) met 2052 tegen 1962 stemmen

woonplaats(en)/adres(sen)
Sittard

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid vereniging "De Kolleberg" te Sittard (bevordering van welvaart en vreemdelingenverkeer)

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • J.S.M. Koenen, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1976)
 • Onze Afgevaardigden, 1901

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Stockheim (B.), 27 september 1892 (op huwelijkse voorwaarden)

echtgeno(o)t(e)/partner
M.A.J.E. de la Brassinne, Maria Adriana Josephina Elisabeth

kinderen
6 kinderen

vader
J.H. Arnoldts, Jan Hendrik

geboorteplaats en/of -datum
Sittard, 9 september 1808

moeder
M.L.J.C. Roebroek, Maria Josephina Constantina Ludovica (ook vermeld als: Maria Josephine Louise Constance)

geboorteplaats en/of -datum
Sittard, 10 maart 1831

broers en zusters
9 broers

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.