Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse

foto Mr. P.J.M. (Piet) Aalbersevergrootglas

In jaren zestig voorzitter van de KVP en Tweede Kamerlid. Zoon van minister Aalberse en advocaat in Den Haag, die van huis uit gepokt en gemazeld was in de sfeer van katholieke politieke en maatschappelijke organisaties. Leidde met Schmelzer de KVP en was voorstander van christendemocratische samenwerking. Ook actief in de gemeentepolitiek in Wassenaar en Den Haag. Weinig markant, maar om zijn politieke dienstbaarheid algemeen gerespecteerd. Bescheiden man die goed kon luisteren. Na zijn vertrek uit Tweede Kamer werd hij lid van de Raad van State.

KVP
in de periode 1963-1980: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

voornamen (roepnaam)

Petrus Josephus Mattheüs (Piet)

personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 23 april 1910

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 april 1989

levensbeschouwing
Rooms-katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar ministerie van Economische Zaken en Arbeid, van 1935 tot 1936
 • juridisch adviseur, Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Industriële bedrijven "Sint Willibrordus", van 1935 tot 1969
 • advocaat te 's-Gravenhage, van 1936 tot 1942
 • bezoldigd (adjunct-)secretaris "Sint Adelbertvereniging" (standsorganisatie van leidinggevende katholieken), van 1 januari 1939 tot 1945
 • (plaatsvervangend) secretaris College van Rijksbemiddelaars, van 1940 tot 1942
 • secretaris Bedrijfsgroep Bouwindustrie, van 1942 tot 1948
 • secretaris Cencobouw (Centraal College van Ondernemingsorganisaties op het gebied van het bouwwezen), van 1942 tot 1963
 • secretaris "Sint Adelbertvereniging", van 1945 tot juni 1962
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Wassenaar, van 19 november 1945 tot 2 september 1946
 • advocaat en procureur te 's-Gravenhage, van 1946 tot maart 1969
 • lid gemeenteraad van Wassenaar, van 2 september 1946 tot 7 oktober 1954
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 2 september 1958 tot 2 september 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 16 maart 1969
 • lid Raad van State, van 16 maart 1969 tot 1 mei 1980 (benoemd bij K.B. van 18 februari 1969)

partijpolitieke functies

 • lid bestuur KVP afdeling 's-Gravenhage
 • fractievoorzitter KVP gemeenteraad van Wassenaar, van 1947 tot september 1954
 • lid partijbestuur KVP, van 1953 tot juni 1962
 • fractievoorzitter KVP gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 2 september 1958 tot 2 september 1963
 • voorzitter KVP, van 23 juni 1962 tot 30 maart 1968
 • lid en voorzitter Groep van Achttien (overleg van KVP, ARP en CHU), van april 1967 tot september 1969

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker KVP gemeenteraadsverkiezingen 's-Gravenhage 1962

nevenfuncties

 • lid bestuur "De Jonge Balie" (tijdens studie)
 • lid College van Herstel Technische Hogeschool te Delft, van 1945 tot 1946 (ingesteld door het Militair Gezag)
 • waarnemend curator Technische Hogeschool te Delft, van 1945 tot 1946
 • secretaris Landelijk Comité voor Rechtszekerheid, vanaf 1947
 • lid Raad van Commissarissen Betonwarenfabriek te Amsterdam, tot 1966
 • voorzitter Landelijk Comité voor Rechtszekerheid, tot 1952
 • secretaris/lid adviescommissie over mogelijkheid van beroep tegen besluiten van publiekrechtelijke organen (Commissie-Prinsen), vanaf juli 1948
 • lid Raad van Commissarissen "Lubbers constructie- en machinefabriek 'Hollandia'", vanaf 1948 (nog in 1968)
 • vicevoorzitter Sint Adelbertvereniging, van 1952 tot 1960
 • secretaris Katholiek Maatschappelijk Beraad en Raad van Overleg voor sociaal-economische aangelegenheden, van 1 mei 1956 tot september 1962
 • lid Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage, omstreeks 1958 tot 1961
 • voorzitter Bedrijfschap voor industrie van en groothandel in koolzuurhoudende alcoholvrije dranken en groothandel in bier, van 1960 tot 1969
 • hoogheemraad Hoogheemraadschap van Delfland, van 1961 tot 1966
 • directeur-secretaris Arbitrage Instituut Bouwstoffen, omstreeks 1964
 • lid Raad van Commissarissen sigarettenfabriek "Laurens", vanaf 1966
 • adviseur drs. R.F.M. Lubbers

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid afdeling Defensie (Raad van State)
 • lid afdeling Economische Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling Landbouw en Visserij (Raad van State)
 • lid afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • R.K. lagere school, Rapenburg te Leiden, van 1917 tot 1918
 • R.K. lagere school, "Cordi Sacratissimo" te 's-Gravenhage, van 1918 tot 1923

voortgezet onderwijs
 • gymnasium, R.K. "Sint Willibrordus College" te Katwijk aan de Rijn, van 1923 tot 1924
 • gymnasium-a, R.K. "Aloysius College" te 's-Gravenhage, van 1924 tot 1929

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1929 tot 21 januari 1935

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken (loonbeleid, sociale zekerheid), koninklijk huis en Koninkrijksaangelegenheden. Was in 1966 woordvoerder bij het debat over de strafonderbreking van de Duitse oorlogsmisdadiger Lages.

wetenswaardigheden

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, vanaf 1918
 • Wassenaar, van 1939 tot 1954
 • 's-Gravenhage, Alexanderstraat 9, vanaf 1954 (nog in 1963)
 • 's-Gravenhage, Dedelstraat 28, omstreeks 1962 en nog in 1969

ridderorden
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, april 1980

buitenlandse onderscheidingen
Commandeur in de Orde van St. Gregorius de Grote, 1960

hobby's
 • tennis
 • golfen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • G. Puchinger, "Hergroepering der partijen?" (1968), 521
 • J. Bosmans, "Aalberse, Petrus Josephus Mattheus (1910-1989)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V (digitale versie)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Breda, 15 juli 1939

echtgeno(o)t(e)/partner
A.F.Th.C. Ingen Housz, Augusta Francisca Theodora Cornelia (Guusje)

kinderen
3 zoons en 3 dochters

vader
Mr. P.J.M. Aalberse, Petrus Josephus Mattheus

geboorteplaats en/of -datum
Leiden, 27 maart 1871

moeder
E.J.M. Schmier, Elisabeth Johanna Maria (Lies)

geboorteplaats en/of -datum
Leiden, 16 februari 1871

broers en zusters
7 zussen

familierelaties
 • Zoon van P.J.M. Aalberse, Tweede Kamerlid en -voorzitter, minister en staatsraad

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.