Parlement.com en het Montesquieu Instituut zien de toekomst opgewekt tegemoet

woensdag 20 december 2023, 18:00

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat dankzij het aannemen van een amendement en een motie door de Tweede Kamer en het daaropvolgende besluit van de Eerste Kamer de toekomst van Parlement.com (incl. het biografisch archief) er sinds 4 december goed uit ziet. De afspraken met de beide Kamers worden nu nader vastgelegd.

Ondanks alle onzekerheden heeft het Montesquieu Instituut (MI) tijdens de verkiezingen en de verkiezingscampagne zijn meerwaarde bewezen. De website en de nieuwsbrief blijken veel te zijn gelezen. In de verkiezingsweek werd Parlement.com door ruim 600.000 bezoekers bezocht. Onze data zijn volop benut voor de verslaggeving over de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Dankzij een eenmalige subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties kon de redactie van Parlement.com en het MI zijn werk blijven doen.

Wij hebben in de loop van het jaar uit veel hoeken steun ontvangen, wat we zien als een bevestiging van hoeveel belang er aan Parlement.com en aan de biografieën wordt gehecht. Dit heeft het Montesquieu Instituut gesterkt in zijn voornemen Parlement.com en het biografisch archief te adopteren. In dat kader tracht het bestuur van het Montesquieu Instituut zo spoedig mogelijk een staf samen te stellen die dit werk kan voortzetten.

Op dit moment is de redactiecapaciteit beperkt. Het gevolg is dat bepaalde specifieke verzoeken nu niet in behandeling kunnen worden genomen. We hopen dat in 2024 snel te kunnen verbeteren.