Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen

foto Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Alexandra van Huffelen (1968) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Koninkrijksrelaties en digitalisering in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was zij vanaf 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën, belast met toeslagen en douane. Mevrouw Van Huffelen was van 11 juni 2019 tot 29 januari 2020 Eerste Kamerlid voor D66 en eerder onder meer wethouder voor duurzaamheid in Rotterdam. In 2014 werd zij algemeen directeur van het Amsterdamse Gemeentelijke Vervoersbedrijf. Daarvoor was zij werkzaam in de energiesector en interim-manager bij "De Publieke Zaak". Als Eerste Kamerlid hield zij zich bezig met economische zaken en klimaat en financiën.

D66
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 21 juli 1968

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 1989

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/13)

 • directeur Business Unit New Energy Essent N.V., van 2008 tot 1 september 2010
 • interim-manager "De Publieke Zaak", van 1 februari 2010 tot 16 mei 2010 (ontwikkelen van publieke stages voor vmbo-leerlingen)
 • wethouder (voor duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) van Rotterdam, van mei 2010 tot mei 2014
 • algemeen directeur GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf) Amsterdam, van 1 juni 2014 tot 29 januari 2020
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 29 januari 2020
 • staatssecretaris van Financiën (belast met Toeslagen en Douane), van 29 januari 2020 tot 10 januari 2022
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met koninkrijksrelaties en digitalisering), vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris van BZK belast met 1. Koninkrijksrelaties, 2. Informatiesamenleving & Overheid, 3. SSC ict en doc-direct; 4. Digitale rijksdienst en digitale veiligheid overheid, 5. Identiteit, Basisregistratie Personen en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, 6. Beperking regeldruk voor burgers, 7. Open data, 8. Borgen transparantie en normering algoritmes en 9. NL digitaliseringsstrategie, normering beleid digitalisering en desinformatie
 • Werd vanaf september 2023 tevens belast met 1. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening op Caribisch Nederland, 2. coördinatie voor de opvolging van excuses voor het slavernijverleden, 3. taken op het gebied van het functioneren van de rijksdienst (met uitzondering van inkoop-, facilitair en huisvestingsbeleid en Rijksvastgoedbedrijf), 4. coördinatie voortgangsrapportage Rijksbrede strategie effectieve aanpak desinformatie

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/14)
 • voorzitter Fietsersbond, van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016
 • lid Mobiliteitstafel Klimaatakkoord, van 20 maart 2018 tot 29 januari 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Sloot in 2023 met de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten een zogenoemde 'Onderlinge Regeling' af voor duurzame samenwerking aan de hervormingen in de publieke sector van de Caribische landen van het Koninkrijk. Het gaat om hervormingen op financieel, economisch en sociaal gebied, onderwijs en zorg, en om versterking van de rechtsstaat. De regeling gaat uit van gelijkwaardigheid, eigenaarschap en gemeenschappelijkheid, en alle partijen gaan zich ervoor inzetten. Er komt een Tijdelijke Werkorganisatie.
 • Rehabiliteerde op Curaçao op 5 oktober 2023 namens de regering posthuum de in 1795 terechtgestelde Curaçaose leider van een slavenopstand Tula. In een (voorgelezen) brief erkende de Koning het belang van die stap.
 • Presenteerde in 2024 een pakket maatregelen om desinformatie uit binnen- en buitenland tegen te gaan. Zo komt er een meldvoorziening, geschillenbeslechtingsorgaan en kenniscentrum dat burgers in staat stelt om geschillen voor te leggen over besluiten over content-moderatie van online platformen. Verder wordt er ingezet op maatregelen om weerbaarheid van burgers te versterken en kennisontwikkeling van de problematiek en effectieve aanpak.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 2020 de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (Stb. 543) tot stand. Vooruitlopend op een latere stelselherziening komen er maatregelen voor de korte termijn op weg naar een beter en menselijker toeslagensysteem, met praktische rechtsbescherming. (35.574)
 • Bracht in 2023 als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Wet digitale overheid in het Staatsblad (Stb. 158). De wet regelt over de verdere digitalisering van de overheid zaken als de verplichtstelling van bepaalde standaarden in het berichtenverkeer, de informatieveiligheid, de verantwoordelijkheid voor het beheer van voorzieningen en diensten en de digitale toegang van burgers en bedrijven tot digitale informatie. Het wetsvoorstel was in 2018 ingediend door staatssecretaris Knops en in 2020 door hem verdedigde in de Tweede Kamer. (34.972)
 • Bracht in 2024 de Wet Adviescollege ICT-toetsing (Stb. 42) tot stand. Het college moet adviseren over de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid. (36.191)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verloor in 2013 met 460 stemmen de strijd om het voorzitterschap van D66 van Fleur Gräper

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
https://www.linkedin.com/in/alexandravanhuffelen/?originalSubdomain=nl, https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexandra_van_Huffelen

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.