Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw

Dit ministerie was in 1944 de voortzetting van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, waarbij tevens de verantwoordelijk voor de landbouw over kwam van Landbouw en Visserij. Er kwam daarnaast een afzonderlijke minister voor Scheepvaart en Visserij.

Toen er in 1945 een nieuw ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij kwam, werd de naam gewijzigd in Handel en Nijverheid.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.