Kiesdeler

De kiesdeler is het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij een verkiezing gedeeld door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler is nodig om na de verkiezingen de zetelverdeling in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, provinciale staten, gemeenteraad of het Europees Parlement te kunnen bepalen.

Voorbeeld

De Tweede Kamer heeft 150 zetels. Stel er worden bij de Tweede Kamerverkiezingen 10 miljoen stemmen uitgebracht dan is de kiesdeler (10.000.000 / 150 =) 66.666 stemmen.


Meer over