Ministerie van Justitie (MinJus)

Dit ministerie werd in 1813 ingesteld en hield zich bezig met rechtshandhaving (waaronder criminaliteitsbestrijding) en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. Het ministerie was belast met wetgeving op het gebied van straf-, privaatrecht en bestuursrecht, administratief recht, vreemdelingenzaken, rechtshulp, jeugdbescherming en delinquentenzorg.

Voorts was het ministerie verantwoordelijk voor de rechterlijke macht, de gerechtelijke organisatie en de strafrechttoepassing. De minister was bovendien samen met de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de politie. Deze taak en de overige taken van het departement werden per 14 oktober 2010 ondergebracht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In de perioden 1970-2002 en 2007-2010 was er steeds een staatssecretaris benoemd. In de periode 2002-2007 was er een minister zonder portefeuille belast met Vreemdelingenbeleid en Integratie verbonden aan het ministerie van Justitie.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.