Mr. A.R. Arntzenius

foto Mr. A.R. Arntzenius
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Tweeëndertig jaar de gewaardeerde griffier van de Tweede Kamer. Telg van een patriciërsfamilie. Was voor hij griffier werd chef van de afdeling binnenlands bestuur op Binnenlandse Zaken. Gaf de Handelingen van de grondwetsherziening van 1887 uit. Als blijk van waardering voor zijn griffierswerk werd hij op zeventigjarige leeftijd benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst. Zijn overlijden werd door de Kamer als een groot verlies beschouwd, vanwege de bekwame wijze waarop hij zijn taken vervulde en vanwege zijn bescheidenheid en eenvoud.

in de periode 1888-1920: staatsraad in buitengewone dienst, Griffier Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Abraham Robert

geboorteplaats en -datum
Delft, 22 maart 1850

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 juni 1920

2.

Hoofdfuncties/beroepen

  • hoofdambtenaar Provinciale Griffie te 's-Gravenhage, van 1873 tot juli 1876
  • griffier Staten van Zeeland, van 25 juli 1876 tot 1 januari 1878
  • chef afdeling binnenlands bestuur (rang: referendaris), ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 januari 1878 tot mei 1888
  • griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 mei 1888 tot 16 juni 1920
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 22 maart 1920 tot 16 juni 1920

3.

Nevenfuncties

secretaris-lid Staatscommissie inzake de administratieve rechtspraak (Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello), van 16 september 1891 tot 11 september 1894

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn eerste echtgenote was een kleindochter van jhr. P.J. Boddaert, Tweede Kamerlid
  • Door zijn tweede huwelijk zwager van de kunstschilder Willem Witsen
  • Zijn vader was directeur van de Koninklijke Academie voor Indische Bestuursambtenaren en van de Billiton Maatschappij

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
  • "N.R.C." en "Het Vaderland", 17 juni 1920
  • Ned. Patriciaat, 1917

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.