Z.K.H. (prins Willem) Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Willem) Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophia die als koosnaam "Wiwill" had. Raakte omstreeks 1874 in ernstig conflict met zijn vader. Eerst vanwege het gedrag van zijn vader jegens zijn moeder, later omdat de koning hem toestemming weigerde voor een huwelijk met gravin Mathie van Limburg Stirum. Leefde zijn laatste levensjaren in Parijs. Leidde daar een tamelijk losbandig leven. Overleed op 38-jarige leeftijd.

in de periode 1858-1879: lid Raad van State (van rechtswege)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 september 1840

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 11 juni 1879

plaats en datum bijzetting
Delft, 26 juni 1879

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • vermoedelijk troonopvolger, van 17 maart 1849 tot 11 juni 1879
 • inspecteur der cavalerie, tevens belast met het toezicht over de Kon. Marechaussee, van 19 februari 1861 tot 20 januari 1877 (ontslag op eigen verzoek)
 • lid Raad van State van rechtswege, van 4 september 1858 tot 11 juni 1879
 • opperbevelhebber Nederlandse leger, van 22 juli 1870 tot 30 september 1870 (tijdens de mobilisatie vanwege de Frans-Duitse oorlog)

officiersrangen
 • luitenant-generaal der infanterie, van 6 maart 1860 tot 19 februari 1863
 • luitenant-generaal leger in Nederlands-Indië, vanaf 1861
 • luitenant-admiraal, vanaf 1863
 • generaal der infanterie, vanaf 19 februari 1863

3.

Nevenfuncties

 • chef regiment Russische dragonders van de Oekraïne, vanaf 1860
 • chef Russische regiment infanterie van Wologda, nr. 18 "Prins van Oranje", vanaf 1860

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
 • erevoorzitter Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, omstreeks 1870

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/9)
 • Keerde kort na de begrafenis van koningin Sophia op 20 juni 1877 terug naar Parijs, waar hij tot zijn dood bleef
 • Liet op de dag dat zijn vader hertrouwde de luiken van Paleis Kneuterdijk sluiten
 • Overleed ten gevolge van een combinatie van longontsteking, pleuritis en bronchitis

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Wiwill" (koosnaam)

predicaten/adellijke titels
 • prins van Oranje, vanaf 17 maart 1849

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.