Mr. J. Graafland

foto Mr. J. Graafland
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Amsterdamse bestuurder die tevens bewindhebber was bij de West- en Oost-Inidsche Compagniën. Zijn vader was raadsheer (rechter) en zijn schoonvader had een koffieplantage in Suriname. Hij had zitting in de Vergadering van Notabelen van 1814 en was daarin met ruim 80 jaar het oudste lid. In 1815 werd hij in de adelstand verheven.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Joan

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel Graafland Pzn.

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 juni 1733

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 17 januari 1821

2.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

  • bewindhebber V.O.C. (Verenigde Oostindische Compagnie), 1777
  • commissaris der Staten-Generaal tot de onderhandelingen met de Britse ambassadeur over een tractaat van handel en de zaken in Oost-Indië, van 1788 tot 1789
  • ambteloos, vanaf januari 1795
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland
  • Zijn schoonvader was arts en eigenaar van een koffieplantage in Suriname en behoorde tot de Middelburgse regenten. Tevens was hij gedeputeerde ter Staten-Generaal.
  • Een zoon van hem was gehuwd met een zus van Jan van de Poll (lid Wetgevend Lichaam)

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 16 september 1815

5.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.