Drs. A. (Aad) Nuis

foto Drs. A. (Aad) Nuis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

D66-politicus, die voor zijn politieke loopbaan bekendheid kreeg als literair criticus en publicist. Was na wetenschappelijk medewerker aan de universiteiten van Groningen en Amsterdam te zijn geweest redacteur van het literaire tijdschrift Tirade. In de Tweede Kamer onder meer woordvoerder mediabeleid en onderwijs. Had ook korte tijd zitting in de Eerste Kamer. In het eerste kabinet-Kok was hij staatssecretaris voor cultuur en bracht hij een herziening van de Archiefwet en belangrijke wetgeving op het gebied van de media tot stand. Lange man, met een milde, beschouwelijke aard.

D66
in de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Adrianus (Aad)

geboorteplaats en -datum
Sliedrecht, 18 juli 1933

overlijdensplaats en -datum
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 8 november 2007

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1967 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/12)

 • wetenschappelijk medewerker, Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit van Amsterdam, van 1966 tot 1969
 • hoofdredacteur uitgeverij "Het Spectrum", van 1970 tot 1974
 • freelance journalist en publicist, van 1975 tot 1986 (o.a. literair criticus weekblad "Haagse Post")
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 7 juni 1978 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten Generaal, van 10 juni 1981 tot 16 september 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 3 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 22 augustus 1994
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast met cultuur-, kunst- en mediabeleid, stelselherziening hoger onderwijs en tot maart 1995 wetenschapsbeleid), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/17)

 • voorzitter Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, vanaf 9 december 2000
 • voorzitter Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, van 2001 tot 2007

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 juni 1982 tot 16 september 1982
 • voorzitter vaste commissie voor Welzijn en Cultuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 22 augustus 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Was woordvoerder cultuur en Antilliaanse zaken van de D66-Eerste Kamerfractie
 • Was in 1988 woordvoerder in het debat over de uitkomst van de enquête naar de Paspoortkwestie
 • Diende in 1993 een initiatiefwetsvoorstel in over het verruimen van de bestuursvormen van openbaar onderwijs. De verdediging van het voorstel werd in 1994 overgenomen door Ursie Lambrechts. Het voorstel is in 1995 ingetrokken, omdat er een regeringsvoorstel kwam. (23.134)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Diende in 1997 een wetsvoorstel over de privatisering van het Nederlands Omroepproductie bedrijf (NOB) in. Dit voorstel werd in 1999 door zijn opvolger in het Staatsblad gebracht. (25.312)
 • Benoemde in november 1997 zijn partijgenoot Wolffensperger tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS
 • Besloot in 1998 BNN, ondanks een neutraal advies van het Commissariaat voor de Media, de NOS en de Raad voor Cultuur, toe te laten als nieuwe omroep

als bewindspersoon (wetgeving) (3/8)
 • Bracht in 1998 samen met minister Melkert de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) (Stb. 59) tot stand, die een aparte (tijdelijke) inkomensvoorziening voor kunstenaars in het leven roept in geval zij een terugval in inkomen hebben. Er kan vier jaar aaneengesloten of tien jaar met tussenpozen gebruik worden gemaakt van de regeling. (25.053)
 • Bracht in 1998 de wet (Stb. 196) houdende Goedkeuring Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed tot stand. Dit Verdrag van Valletta is voor de Europese landen een ijkpunt voor factoren die van belang zijn bij het treffen van regelingen ter bescherming van dit erfgoed. (23.821)
 • Bracht in 1998 een wet (Stb. 281) over de voortgezette kunstopleidingen muziek tot stand. De wet stelt voortgezette kunstopleidingen op het gebied van muziek in en effectueert de uitkomsten van de reguleringsoperatie inzake het kunstvakonderwijs. Er komen vier zelfstandige conservatoria en twee clusters van conservatoria. (25.770)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zette zich in 1969 samen met zijn toenmalige echtgenote Renate Rubinstein in voor de rehabilitatie van Friedrich Weinreb, een Nederlandse publicist van Poolse afkomst die na de Tweede Wereldoorlog werd beschuldigd van collaboratie en daarvoor in 1948 was veroordeeld. Weinreb zelf stelde in zijn memoires zich te hebben ingezet voor het voorkomen van deporatie van joden. Een onderzoek door het RIOD in 1970-1976 bevestigde echter het oordeel uit 1948. Over de affaire-Weinreb ontstond een polemiek met onder anderen de schrijver W.F. Hermans.

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote, Renate Rubinstein, was een bekend schrijfster en journaliste. Zij schreef wekelijks in Vrij Nederland columns onder de naam 'Tamar'.
 • Zijn derde echtgenote was gemeenteraadslid in Winterswijk

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • Kapser Jansen, "Een schrijver die de politiek in ging. Aad Nuis (1933-2007)", NRC Handelsblad, 8 november 2007
 • Hans van Mierlo, "Altijd een lichtstraal. Aad Nuis (1933-2007)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008, 135-137

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.