Ch.F. Pahud

foto Ch.F. Pahud
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Koloniaal specialist, die in het eerste kabinet-Thorbecke minister van Koloniën was. Was al van jongsafaan verbonden met Nederlands-Indië, waar hij sinds zijn twintigste ambtelijke functies bekleedde, met name bij het financieel toezicht. Was in 1849 korte tijd fungerend S.G. van Koloniën en werd daarna minister. Ging na de Aprilbeweging van 1853 over naar het opvolgende kabinet-Van Hall/Donker Curtius en bracht toen het belangrijke Regeringsreglement voor Nederlands-Indië tot stand. Tijdens de vijf jaar (1856-1861) dat hij Gouverneur-Generaal was, werd de slavernij in Nederlands-Indië afgeschaft.

technocraat
in de periode 1849-1861: minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Charles Ferdinand

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 april 1803

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 31 augustus 1873

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief-liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/16)

  • fungerend secretaris-generaal ministerie van Koloniën, van 4 juli 1849 tot 1 november 1849
  • minister van Koloniën, van 1 november 1849 tot 1 januari 1856
  • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, van 22 mei 1856 tot 2 september 1861 (benoemd bij K.B. van 21 november 1855)
  • ambteloos in Nederland, van 11 november 1861 tot 31 augustus 1873

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 20 oktober 1849 tot 1 november 1849

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Stelde in 1853 de Staatscommissie-Baud in, die moest adviseren over geleidelijke afschaffing van de slavernij

als bewindspersoon (wetgeving)
  • Bracht in 1854 de Indische Muntwet tot stand, nadat in 1852 een eerder voorstel door de Tweede Kamer was verworpen
  • Bracht in 1854 de Wet tot vaststelling van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië ('het Regerings-Reglement') tot stand. Deze regelde het bestuur in Indië, waarbij het opperbestuur werd opgedragen aan de Gouveneur-Generaal, die werd bijgestaan door de Raad voor Nederlandsch-Indië. De inlandse bevolking bleef onder het bestuur van de inlandse hoofden, maar kreeg wel waarborgen tegen willekeur en rechtsonzekerheid. Het cultuurstelsel bleef gehandhaafd, maar er moest daarbij meer oog zijn voor de belangen van de inlanders. Welvaart van Nederland en Nederlands-Indië moesten 'hand in hand' gaan.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Tijdens zijn bewind als Gouverneur-Generaal werd (in 1860) de slavernij afgeschaft en werd het Gymnasium Willem III in Batavia opgericht. Besloot diverse malen tot militair optreden tegen opstandige buitengewesten (op onder meer Sumatra, Borneo, Timor en Celebes).

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.