Jhr. G.J.G. Klerck

foto Jhr. G.J.G. Klerck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag

Negentiende-eeuwse ingenieur en minister. Begon zijn loopbaan als officier bij de genie en was adviseur voor de aanleg van spoorwegen. In het kabinet-Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg kortstondig minister van Oorlog in een reeks van vier ministers. Kwam spoedig met de koning in conflict toen in 1876 zonder diens toestemming legertenten bij een watersnood in Noord-Brabant waren gebruikt. Trad af, nadat zijn plannen voor uitbreiding van de militie waren afgewezen. Keerde in 1879 terug als minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en bracht diverse wetten tot verbetering en aanleg van kanalen tot stand, waarvan die tussen Amsterdam en de Merwede de belangrijkste was. Lange, broodmagere man, die bijna fluisterend sprak.

conservatief-liberaal
in de periode 1876-1883: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Guillaume Jean Gérard

geboorteplaats en -datum
Luik, 13 februari 1825

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 17 januari 1884

2.

Partij/stroming

stroming(en)
gematigd liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • adviseur Staatsspoorwegen, van 30 juli 1863 tot 1875
 • minister van Oorlog, van 1 februari 1876 tot 11 september 1876
 • ambteloos, van 11 september 1876 tot 12 februari 1878
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 12 februari 1878 tot 21 augustus 1879
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 20 augustus 1879 tot 23 april 1883
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 26 juni 1883 tot 17 januari 1884

officiersrangen
 • tweede luitenant der genie, van 16 juni 1843 tot 18 juni 1854
 • eerste luitenant der genie, van 18 juni 1854 tot 17 oktober 1861
 • kapitein der genie, van 17 oktober 1861 tot 5 november 1867 (eervol ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Nederlandsche commissie van de wereldtentoonstelling te Parijs, 1878
 • voorzitter KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs), van 1881 tot 1882

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • erevoorzitter internationale tentoonstelling voor visserijgereedschappen te Scheveningen, van maart 1880 tot 1881
 • erevoorzitter Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Als minister van Oorlog zorgde hij voor uitbreiding van de veldartillerie en voorzag hij de infanterie van pioniergereedschap, zodat infanteristen zelf een aarden verdediging konden aanleggen.
 • Besloot tot de aanschaf van bronzen achterlaadgeschut

als bewindspersoon (wetgeving) (3/9)
 • Bracht in 1882 een wet tot stand waarbij de ijk van weegwerktuigen werd afgeschaft
 • Bracht in 1882 een wet tot stand waarbij de bezittingen en lasten van de Amsterdamse Kanaalmaatschappij overgingen naar de staat
 • Bracht in 1883 een wet tot stand inzake verlegging van de uitmondingen van de Maas naar de Amer door aanleg van een kanaal en afsluiting van Maas bij Heusden

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Onmiddellijk na ambtsaanvaarding ving hij aan met het ontwerpen van de Militiewet, waarbij het jaarlijks contingent miliciens op 14.000 werd gebracht. Trad af na verwerping op 16 juni 1876 van artikel 1 van dat wetsvoorstel met 43 tegen 31 stemmen.

uit de privésfeer
 • Als luitenant bij het korps ingenieurs in 's-Gravenhage legde hij onder meer de weg van 's-Gravenhage naar de legerplaats Waalsdorp aan

verkiezingen
 • Was in 1879 en 1883 in het district Gorinchem kandidaat voor de Tweede Kamer, maar werd verslagen door L.W.Ch. Keuchenius (a.r.)
 • Werd bij de periodieke verkiezingen in 1883 in het district 's-Gravenhage verslagen door W. Wintgens (cons.)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 682

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.