Mr. K.T.M. (Karel) van Rijckevorsel

foto Mr. K.T.M. (Karel) van Rijckevorsel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Haagse Beeldbank

Vooraanstaand justitiewoordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie in de jaren vijftig en zestig. Maakte naam als advocaat van Rauter en van de Republiek der Zuid-Molukken. In 1952 voor de KVP in de Tweede Kamer gekozen op voordracht van de rechtse groep-Steenberghe. Dreigde in 1959 niet te worden herkozen, maar kreeg na een door de Haagse zakenman Levi Lassen opgezette actie ruim 91.000 voorkeurstemmen. De Telegraaf riep hem uit tot 'Man van het Jaar'. Bescheiden onconventioneel man, die voor alles advocaat was. Later lid van de Raad van State en lange tijd de bekwame beheerder van de nalatenschap van Levi Lassen.

KVP
in de periode 1952-1967: lid Tweede Kamer, lid Raad van State, staatsraad in buitengewone dienst

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Karel Thomas Maria (Karel)

geboorteplaats en -datum
Vught, 27 maart 1913

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 oktober 1999

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • zelfstandig advocaat te 's-Gravenhage, van 1950 tot 1963 (gaf om gezondheidsredenen de advocatuur op)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 22 februari 1967
 • ambteloos, van 22 februari 1967 tot 1 februari 1972
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 februari 1972 tot 1 augustus 1974 (benoemd bij K.B. van 25 januari 1972)
 • lid Raad van State, van 1 augustus 1974 tot 1 augustus 1982 (benoemd bij K.B. van 27 juli 1974)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid bestuur TVN (Nationale Stichting Televisiereclame Nederland), van februari 1963 tot 1967
 • voorzitter Commissie van Civiele en Militaire Deskundigen (commissie-Van Rijckevorsel), van 28 september 1971 tot 27 maart 1972

afgeleide functies, presidia etc. (2/23)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)
 • lid afdeling rechtspraak (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid behalve met justitie-aangelegenheden bezig met beleid inzake de pers en voerde in 1960 het woord bij de behandeling van het rapport van de onderzoekscommissie militair aankoopbeleid

opvallend stemgedrag (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd als vertegenwoordiger van de rechtervleugel van de KVP beschouwd, maar wees die typering zelf af. Nam wel enkele malen een van de meerderheid afwijkend standpunt in op het gebied van de afhandeling van de dekolonisatie.
 • Bij de verkiezingen van 1959 werd een voorkeursactie voor hem ondersteund door diverse KVP-kopstukken, zoals vicepremier Struycken, de oud-ministers De Bruijn, Deckers en Witteman, staatssecretaris Höppener, de burgemeesters Kortmann (Breda) en Cremers (Haarlem), secretaris-generaal Ph.H.M. Werner en raadsheer in de Hoge Raad G.H.A. Feber
 • In oktober 1961 één van de 12 parlementsleden, die een verklaring ondertekenden waarin 200 personen aandrongen op het nakomen door Nederland van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht van Nieuw-Guinea

uit de privésfeer
 • Schoonzoon van jhr.mr. L.E.M. von Fisenne, Gedeputeerde van Zuid-Holland
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van het Eerste Kamerlid jhr. P.M.G. von Fisenne

anekdotes en citaten
 • Zag op 20 februari 1953 een door hem ingediende motie met 39 tegen 36 stemmen verworpen worden, hoewel er feitelijk een meerderheid voor was. Hijzelf had vergeten de presentielijst te tekenen en de SGP'er Van Dis vergiste zich bij de stemming, waarna diens fractiegenoot Zandt zich aan de stemming onttrok.

verkiezingen
 • Werd in 1959 met ruim 91.000 voorkeurstemmen (ruim twee keer de kiesdeler) tot lid van de Tweede Kamer gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • L.M.L. van Rijckevorsel, "Karel van Rijckevorsel. Strijder tegen onrecht" (2004)
 • Wie is dat? 1956

archivalia
 • interviews op cassettebanden, verzorgd door Laetitia van Rijckevorsel (1992) (aanwezig in het Nationaal Archief)
 • archief-K.T.M. van Rijckevorsel, Nationaal Archief

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.