H. (Henk) Kikkert

foto H. (Henk) Kikkert
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Bekend CHU-Tweede Kamerlid (vijfentwintig jaar lang) uit een Drents landarbeidersgezin. Was actief in de Christelijke bond van landarbeiders en een moedig verzetsman, die onderdak bood aan Joodse onderduikers. Behoorde tot de sociale vleugel van de CHU en steunde in 1949 als enige van zijn fractie de wet die de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het leven riep. Maakte in 1949 tevens deel uit van de minderheid van de CHU-fractie die vóór de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië stemde. Werd eind jaren zestig bekend door twee plannen op defensiegebied; over het beroepsleger en een oefenterrein in Groningen. Hield zich behalve met defensie en sociale zaken ook bezig met landbouw en maatschappelijk werk.

CHU
in de periode 1946-1972: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik (Henk)

geboorteplaats en -datum
Dalen, 23 oktober 1912

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 20 maart 1988

2.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • propagandist voor NCLB (Nederlands Christelijke Landarbeidersbond), van 1935 tot 1940
 • beroepsofficier, vanaf 1940
 • lid hoofdbestuur NCAB (Nederlands Christelijke Agrarische Bedrijfsbond), van 1945 tot 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 7 december 1972
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 19 juni 1946 tot 4 juli 1950

gevangenschap/internering
krijgsgevangene (tijdens de Bezetting)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • adviseur Protestants-Christelijke Schippersbond, omstreeks 1970
 • voorzitter Jachtraad, van 1 november 1973 tot november 1981

afgeleide functies, presidia etc. (2/12)
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 september 1971 tot 7 december 1972
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de wetsvoorstellen regelen inzake werkstaking en wettelijke bepalingen inzake werkstaking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 1971 tot 7 december 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet
 • Was in 1966 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over de herziening van het Reglement van Orde

opvallend stemgedrag (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte naam met twee plannen; één inzake de aanleg van een militaire oefenterrein bij Ter Apel en één inzake de vorming van een beroepsleger
 • Uitte na de verkiezingsnederlaag van 1971 ernstige kritiek op de door zijn partij gevoerde campagne en op het leiderschap van Udink. De partij wees die kritiek af en hij werd in 1972 niet opnieuw gekandideerd.

uit de privésfeer
 • Was bevriend met CNV-voorzitter Marinus Ruppert
 • Was tijdens de bezetting verbindingsofficier van de OD en de Binnenlandse Strijdkrachten

anekdotes en citaten
 • Stelde in januari 1971 vragen aan zijn partijgenoot Haex over de inrichting van een VVD-kantoor in de Johannes Postkazerne. Het bleek om een VVDM-kantoor te gaan, een bureau dus van de Vereniging voor Dienstplichtig Militairen. De 'M' was weggevallen op het briefpapier.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • "Een vriendelijk mens. H. Kikkert (1912-1988)", NRC Handelsblad, 22 maart 1988

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.