NIDA en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

NIDA had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Nourdin El Ouali als lijsttrekker. El Ouali (1981) is politiek leider van NIDA en zat tot januari 2020 in de gemeenteraad van Rotterdam. Hij was onderwijsadviseur bij kenniscentrum Forum. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Bij de tijd: voor geloofwaardige politiek'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

NIDA ging de verkiezingen in met het programma: 'Bij de tijd: voor geloofwaardige politiek'. NIDA is een partij die inspiratie vindt in de islam. De partij focust zich op diversiteit, het doorbreken van hokjesdenken en staat sociaaleconomisch aan de linkerzijde.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

  • het instellen van een parlementaire commissie over moslimhaat en islamofobie
  • het aanstellen van een staatssecretaris voor Inclusie en Anti-discriminatie
  • een aanvullend takenpakket voor de Raad van State op het gebied van religie, wetenschap en cultuur.

Europa

  • de partij wil een Europese Unie die gestoeld is op mensenrechten en solidariteit met alle wereldbewoners
  • de Europese Unie moet een actieve herverdelingspolitiek voeren als het gaat om de rijkdom in de wereld
  • oog voor pluriformiteit aan lidstaten, dus voor een Europa van meerdere snelheden
  • strenge maatregelen tegen staten die het solidariteitsbeginsel ondermijnen.