Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Sinds 16 oktober 1945 was dit naam van het in juni dat jaar ingesteld ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij. De minister voerde al vrijwel direct de titel 'minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening'.

Het ministerie was behalve voor de in de titel genoemde sectoren onder meer verantwoordelijk voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de landbouw en visserij, alsmede voor het landbouwonderwijs. Tot het landbouwbeleid behoorde ook de grondpolitiek (pacht, ruilverkaveling, vervreemding). In 1959 werd de naam gewijzigd in Landbouw en Visserij.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.