Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dit was de naam van het ministerie van Landbouw. In 1982 was het onderdeel Natuurbeheer al overgeheveld van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar Landbouw. Dat kwam vanaf 1989 ook tot uitdrukking in de naam. In 2003 werd de naam gewijzigd in 'Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit'.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.