Functie en positie regering/kabinet

  • Ministeriële verantwoordelijkheid en vertrouwensregel
    De (politieke) ministeri le verantwoordelijkheid bestaat sinds de Grondwetsherziening onder leiding van Thorbecke in 1848, en houdt in dat ministers gezamenlijk en afzonderlijk verantwoording aan het parlement schuldig zijn voor hun doen en laten bij de vervulling van hun taken. De ministers zijn daarnaast politiek verantwoordelijk voor het optreden van het staatshoofd. De parlementaire controle is in de praktijk ook van toepassing op het doen en laten van staatssecretarissen.

Meer over