Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden

Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid of de eerste vrouw in de Tweede Kamer?

Leeftijd

Gemiddeld zijn Tweede Kamerleden steeds jonger geworden en ook het aantal oudere leden nam af. Dat kwam deels door verlaging van de leeftijd waarop iemand kon worden gekozen (vanaf 1963 25 jaar, vanaf 1983 18 jaar).

Kamerervaring

In het verleden waren er Kamerleden die lang in de Tweede Kamer zaten. Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw vertoont de ervaring van Tweede Kamerleden een - zij het niet constante - dalende lijn. Het aantal Kamerleden met langdurige Kamerervaring neemt af. Er komen bij verkiezingen bovendien steeds meer nieuwkomers.

Niet-aanvaard lidmaatschap

Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel. In de regel ging het na verkiezingen om één of twee personen, die daar meestal om persoonlijke redenen van af zagen. In 2002 ging het om meerdere kandidaten. Onder de personen die hun benoeming niet aannamen, waren enkele bekende politici, onder wie vier lijsttrekkers.

Kamerleden in opspraak

Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. Vaak leidde dit tot aftreden en soms tot non-activiteit, maar er zijn ook Kamerleden die een affaire 'overleven' en die geheel werden gerehabiliteerd.

Buiten Europa geboren

Geruime tijd was er altijd een enkel Tweede Kamerlid dat in voormalig Nederlands-Indië was geboren, omdat hun vader daar bijvoorbeeld bestuursambtenaar was. John Lilipaly (PvdA) had een Molukse achtergrond. In Suriname of de Nederlandse Antillen geboren Tweede Kamerleden waren er minder. De eerste van hen was in 1992 het CDA-Tweede Kamerlid Ram Ramlal. Na hem volgden onder anderen de PvdA'er John Leerdam, VVD-Tweede Kamerlid Laetitia Griffith en CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier.

Vrouwen in de Tweede Kamer

In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over Tweede Kamerleden, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd van Kamerleden, gemiddelde ervaring in de Kamer of aantal vrouwen per politieke partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.