r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij print envelop pdclogo

Homepage Parlement & Politiek

Nieuws

...
Veel politieke partijen hebben te maken met een teruglopend ledental en voor sommige dreigt zetelverlies. Daardoor dalen de inkomsten mogelijk flink. Hoe zit het precies met de financiering van politieke partijen?

De column van:

foto J.Th.J. van den Berg J.Th.J. van den Berg

Stille vernieuwing

In alle stilte is de SGP in vier decennia radicaal van karakter veranderd.
Parlement & Politiek is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden
Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.
Op de officiële websites van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vindt u onder andere alle kamerstukken, agenda's en stemmingen.