Homepage Parlement & Politiek

Nieuws

Grafieken begroting
Na de algemene financiële beschouwingen vinden in de Tweede Kamer de behandelingen van de diverse begrotingshoofdstukken plaats.

De column van:

foto J.Th.J. van den Berg J.Th.J. van den Berg

Meer bewindslieden

Onmiskenbaar is het aantal staatssecretarissen te klein. Zo raken ministers overbelast, ten koste van politieke leiding en parlementaire verantwoording.
Parlement & Politiek is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden
Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.
Op de officiële websites van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vindt u onder andere alle kamerstukken, agenda's en stemmingen.