r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij print envelop pdclogo

Homepage Parlement & Politiek

Nieuws

Arno Visser in vak K
Op donderdag debatteert de Tweede Kamer over de verantwoording. Vorige week, op verantwoordingsdag, presenteerde Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, de rapporten daarover. In een terugblik op 15 jaar verantwoordingsonderzoek pleit de secretaris van de Rekenkamer, Ellen van Schoten, voor herijking van het onderzoek.

De column van:

foto Bert van den Braak Bert van den Braak

Kapot bezuinigd

Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft. Maar misschien is achteraf erkennen dat je fout zat nog lastiger.
Parlement & Politiek is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden
Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.
Op de officiële websites van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vindt u onder andere alle kamerstukken, agenda's en stemmingen.