Homepage Parlement & Politiek

Nieuws

fragment proclamtie
Tweehonderd jaar geleden kwam er op 18 augustus een Grondwet voor het verenigde Nederland. In het Noorden beslisten 101 leden van de Staten-Generaal, in het Zuiden 1323 notabelen. Willem I moest Hollandse Rekenkunde toepassen om uit te leggen dat de meerderheid voor was.

De column van:

foto Bert van den Braak Bert van den Braak

Blijvende worsteling

Geen enkele politicus - van welke partij ook - ontkomt bij asielvraagstukken aan moeilijke keuzes.
Parlement & Politiek is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden
Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.
Op de officiële websites van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vindt u onder andere alle kamerstukken, agenda's en stemmingen.