Homepage Parlement & Politiek

Nieuws

Protest WAO tijdens interview Kok
In 1990 regeerden CDA en PvdA samen in het kabinet-Lubbers/Kok. Beide partijen lagen toen onder vuur. Misschien wel het begin van de afkalving van het politieke midden.

De column van:

foto Bert van den Braak Bert van den Braak

Met dichte luiken

Lange tijd besprak de Tweede Kamer huishoudelijk zaken in beslotenheid. Misschien was dat maar beter ook.
Parlement & Politiek is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden
Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.
Op de officiële websites van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vindt u onder andere alle kamerstukken, agenda's en stemmingen.