Homepage Parlement & Politiek

Nieuws

Leeg Binnenhof
Na de laatste vergadering van de Eerste Kamer is het tot eind augustus stil in de Haagse politiek. Al weet je dat natuurlijk nooit helemaal zeker.

De column van:

foto J.Th.J. van den Berg J.Th.J. van den Berg

Breuken niet honoreren

Breuken in Kamerfracties worden in Nederland niet bestraft maar gehonoreerd.
Parlement & Politiek is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden
Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.
Op de officiële websites van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vindt u onder andere alle kamerstukken, agenda's en stemmingen.