Organisatie Tweede Kamer

De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). Tot de politieke organisatie behoren de diverse fracties, de commissies en het Presidium (het 'dagelijkse bestuur'). Aan het hoofd van de interne ambtelijke organisatie staat de Griffier.

  • Presidium

    Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. In het Presidium zitten de Kamervoorzitter en ondervoorzitters.

  • Interne organisatie

    De Tweede Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. De dienst zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, documentatie, archivering, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

  • Reglement van Orde

    Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd.


Meer over