Interne organisatie Tweede Kamer

De Tweede Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. De dienst zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, documentatie, archivering, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

De Griffier

De hoogste ambtenaar bij de Tweede Kamer is de griffier. Hij of zij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. Sinds 1815 zijn er dertien griffiers geweest in de Tweede Kamer. De huidige griffier, Renata Voss, is de veertiende griffier. De langstzittende was D. Veegens, die 34 jaar griffier was.

Griffie (sinds 2012: Griffie plenair)

De Griffie plenair is de centrale diensteenheid van de Kamer. Zij behandelt zowel agenda- aangelegenheden, schriftelijke vragen, parlementair drukwerk, alsmede informatievoorziening aan de leden.

Overig

Naast de Griffier en de Griffie plenair/Bureau Wetgeving kent de Tweede Kamer allerlei andere diensten. Zo is er een Dienst Communicatie en een stafdienst Voorlichting, is er een Dienst Informatievoorziening en zijn er diensten die de verschillende Tweede Kamercommissies ondersteunen. Ook bestaan er diverse huishoudelijke diensten, zoals postverwerking en een reprografische dienst, beveiliging, een restaurant, een archief en een interne dienst.

De Dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische Dienst) maakt schriftelijke verslagen van vergaderingen van de Tweede Kamer.

Sinds 1 december 2007 heeft de Tweede Kamer ook een Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR). Het BOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat is ontstaan uit een fusie tussen het Onderzoeks- en Verificatiebureau en een deel van de stad van de commissie voor de Rijksuitgaven.