Presidium Tweede Kamer (PRES)

Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. In het Presidium zitten de Kamervoorzitter en ondervoorzitters.

Een belangrijke taak is het organiseren van de werkzaamheden, zoals het opstellen van de agenda. Daarnaast beslist het Presidium welke commissie belast wordt met het voorbereiden van de plenaire behandeling van wetsvoorstellen en nota's. Het bepaalt ook wat de termijn is voor die voorbereiding.

De Kamervoorzitter overlegt met het Presidium over de samenstelling van de commissies.

Het Presidium heeft verder een administratieve en organisatorische taak. Zo stelt het de begroting voor de Kamer op en beheert het de uitgaven van de Kamer. Daarnaast is het belast met de aanstelling van Kamerpersoneel.


Voorzitter is de Kamervoorzitter.

Griffier is: Renata Voss

samenstelling Presidium sinds 1966

Leden

Plaatsvervangende leden