Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer?

Jongste Kamerleden

Er zijn in de Eerste Kamer minder jongeren te vinden dan in de Tweede Kamer. De allerjongste, SP'er Driek van Vugt, was in velerlei opzichten met 19 jaar een bijzonder lid. Recentelijk waren er onder de PVV-Eerste Kamerleden ook enkele jongeren (onder de 30 jaar), te weten Gabriëlle Popken, Tobias Reynaerts en Alexander Kops.

De jongste Eerste Kamerleden

Oudste Kamerleden

Eerste Kamerleden zijn gemiddeld ouder dan hun collega's in de Tweede Kamer. Ook de alleroudsten zijn ouder, met de Friese antirevolutionair Anne Anema als recordhouder. Ook recentelijk waren er nog senatoren die hun benaming eer aandeden. In 2002 nam voormalig AOV-voorman Martin Batenburg op ruim 80-jarige leeftijd afscheid van de Senaat. Nog ouder was bij haar vertrek in juni 2007 Hannie van Leeuwen. Zij was toen 81 jaar en 5 maanden.

In de periode 1815-1848 werden leden nog door de koning voor het leven werden benoemd. In deze jaren lag de gemiddelde leeftijd boven de 65 jaar. Veel oudere leden waren echter alleen op papier lid en verschenen nooit. Toen waren W.L.W. graaf van Wassenaer Starrenburg met 88,6 jaar en baron Van Tuyll van Serooskerken, met 87 jaar de oudsten.

De oudste Eerste Kamerleden

 

Kamerervaring

Vroeger was het veel gebruikelijker dat leden langdurig lid bleven. De Eerste Kamerleden met de meeste ervaring zijn:

Meeste Kamerervaring

naam

partij/stroming

periode

duur

Van Eysinga

lib.

1850-1894

44 jaar

Anema

ARP

1921-1960

39 jaar

Pollema

CHU

1928-1965

36,8 jaar

Beerenbroek

RK

1849-1884

35 jaar

Van Sasse van Ysselt

lib./RK

1849-1883

34,5 jaar

Steenkamp

KVP/CDA

1965-1999

34 jaar

De Vos van Steenwijk

CHU

1913-1946

33 jaar

Huydecoper van Maarsseveen

lib.

1858-1890

32 jaar

De Rijk

PvdA

1956-1961, 1964-1991

31,9 jaar

Van Aylva baron van Pallandt

cons.

1849-1880

31 jaar

Vrouwen in de politiek

In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht.


Meer over

Deze gegevens zijn afkomstig uit het Biografisch Archief en zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.