Partij voor de Vrijheid (PVV)

Logo PVV

De Partij voor de Vrijheid (PVV) is op 22 februari 2006 geregistreerd bij de Kiesraad. De PVV geldt als populistisch, met zowel conservatieve, liberale, 'rechtse' als 'linkse' standpunten. De PVV keert zich met name tegen 'islamisering van de Nederlandse samenleving', waarvan in haar ogen sprake is en zet zich verder met name af tegen 'links' in brede zin (subsidies, ontwikkelingssamenwerking, bureaucratie, Europese samenwerking, publieke omroep). Politiek leider is Geert Wilders.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 heeft de partij negen zetels verloren, en kwam zij uit op vijftien zetels. Na twee afsplitsingen zijn dat er nu dertien. De PVV steunde tot 21 april 2012 via een gedoogakkoord het kabinet-Rutte I.

In 2011 deed de PVV voor  het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen (in alle provincies). De partij werd bij deze verkiezingen meteen de vierde partij van Nederland en in Limburg zelfs de grootste partij. In de Eerste Kamer heeft de PVV tien zetels.

Hoewel er wel een vereniging bestaat met de naam 'Partij voor de Vrijheid' (voorheen Vereniging Groep Wilders) is het niet mogelijk lid te worden van de PVV. Geert Wilders is het enige lid van deze vereniging. Sympathisanten kunnen alleen bijdragen doneren. Geert Wilders was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, 2010 en 2012.

PVV en Tweede Kamerverkiezingen

PVV en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

Percentage

2011

Machiel de Graaf

EK-lijst 2011

10

13,1

verkiezingen Europees Parlement

In de periode 2009-2014 wordt de PVV door vier afgevaardigden vertegendwoordigd in het Europees Parlement. Deze zijn niet gelieerd aan een fractie.

Historische ontwikkeling

In juni 2004 presenteerden de VVD-kamerleden Geert Wilders en Gert-Jan Oplaat een tienpuntenplan waarin voor een rechtsere koers voor de partij werd gepleit. Naast het tweede punt uit dit plan ('Turkije mag nooit lid worden van de EU') veroorzaakte vooral het feit dat de twee hun partij niet vooraf hadden ingelicht en in plaats daarvan zelf de publiciteit hadden gezocht problemen. Het kwam uiteindelijk in september 2004 definitief tot een breuk tussen de VVD en Wilders, die met behoud van zijn zetel in de Tweede Kamer bleef. Mede-opsteller van het plan Gert-Jan Oplaat bleef de VVD trouw.

Tussen 2004 en 2006 vormde Wilders de eenmansfractie die aangeduid werd als de 'Groep Wilders'. In zijn in maart 2005 gepubliceerde 'Onafhankelijkheidsverklaring' zette hij de visie uiteen waarop hij zich politiek zou baseren. Tegelijk met de publicatie van dit document richtte hij de Vereniging Groep Wilders op. Het oprichten van deze vereniging was een vereiste om deel te nemen aan Tweede Kamerverkiezingen. In 2006 nam de Vereniging Groep Wilders dan ook deel aan de verkiezingen, onder de naam 'Partij voor de Vrijheid'.

De PVV kreeg in november 2006 5,9 procent van de stemmen en daarmee negen zetels in de Tweede Kamer. Wilders bleef de meest toonaangevende politicus van de negen PVV-kamerleden, maar ook anderen zoals 'partij-ideoloog' Martin Bosma en de intern kritische Hero Brinkman kwamen uitgebreid in de belangstelling.

De felle oppositie die de PVV gedurende vier jaar had gevoerd werd in 2010 beloond met een ongekende winst van vijftien zetels in de Tweede Kamer. Hoewel Wilders steeds in het defensief werd gedwongen door in opspraak komende kandidaten en Kamerleden hadden Mark Rutte (VVD) en Maxime Verhagen (CDA) voldoende vertrouwen in zijn partij om hem bij het formatieproces te betrekken. 

De constructie die hierin tot stand kwam was uniek voor Nederland: VVD en CDA zouden een minderheidsregering vormen die in het parlement op de steun van de PVV kon rekenen.

De winst uit 2010 ging in 2012 echter weer deels verloren (negen zetels verlies).

Kerngegevens

Partijleider

Geert Wilders

Partijvoorzitter:

Geert Wilders

   

Adres secretariaat:

Binnenhof 1a, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

   

Opgericht:

30 maart 2005

Oprichter:

Geert Wilders

   

Bestuursvorm/invloed leden:

De PVV kent geen leden. Geert Wilders is het enige lid van de vereniging Partij voor de Vrijheid.

Afdelingen:

De PVV kent geen lokale organisaties of afdelingen.

Burgemeesters:

0 van de 366 (0,0%) (13 december 2011)

Leden:

Geen

Contributie:

Niet van toepassing

Kiezers:

579.490 - 5,9% (Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2006), 1.454.493 - 15,5% (9 juni 2010), 950.263 (12 september 2012)

Zetels Tweede Kamer:

15 zetels (12 september 2012)

Zetels Eerste Kamer:

10 zetels (23 mei 2011)

Zetels Provinciale Staten:

69 zetels (2 maart 2011)

Zetels Europees Parlement:

4 zetels (22 mei 2014)

   

Logo/beeldmerk:

een witte meeuw met uitgeslagen blauwe vleugels en een rode staart met rechtsonder de tekst 'Partij voor de vrijheid' in hoofdletters

Bekendste slogan(s):

"Meer veiligheid, minder immigratie" (2010)

Uitgebreide informatie DNPP

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen is dé bron voor informatie  van en over de Nederlandse politieke partijen. Rond de VVD is onder meer de volgende informatie online beschikbaar: