H. (Hero) Brinkman

foto H. (Hero) Brinkmanvergrootglas Hero Brinkman (1964) was van 30 november 2006 tot 20 september Tweede Kamerlid. Tot 20 maart 2012 was hij lid van de PVV-fractie. Bij de verkiezingen van 2012 was hij lijsttrekker van de door hem opgerichte partij DPK. De heer Brinkman was politieambtenaar. Hij hield zich als lid van de PVV-fractie onder meer bezig met binnenlandse zaken, Antilliaanse zaken, politie en defensie. In 2010-2012 was hij voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel. De heer Brinkman was in 2011 lijsttrekker van de PVV bij de Statenverkiezingen in Noord-Holland en is sinds maart 2011 Statenlid. In 2013 keerde hij terug bij de Amsterdamse politie.

PVV, fractie-Brinkman (ex-PVV)
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Hero (Hero)

personalia

geboorteplaats en -datum
Almelo, 29 december 1964

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (begin jaren'90)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), tot 20 maart 2012
 • OBP (Onafhankelijke Burgerpartij), van mei 2012 tot 19 juni 2012
 • DPK (Democratisch Politiek Keerpunt), vanaf 19 juni 2012 (na fusie met Trots op Nederland)
 • OP (Ondernemers Partij), vanaf 22 april 2015

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie lid-Brinkman, vanaf 20 maart 2012

hoofdfuncties en beroepen

 • politie-agent te Amsterdam, van 1985 tot 1999
 • buurtregisseur, van 1999 tot 2001
 • inspecteur van politie, van 2001 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 10 maart 2011 tot 26 maart 2015
 • fractievoorzitter fractie-lid Brinkman (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 2012 tot 20 september 2012
 • werkzaam bij de politie (recherche) te Amsterdam, vanaf 2013

partijpolitieke functies

vorige
 • secretaris Stichting Ondersteuning, Tweede Kamerfractie Groep-Wilders/Partij voor de Vrijheid, van december 2006 tot februari 2012
 • fractievoorzitter PVV Provinciale Staten van Noord-Holland, van maart 2011 tot 21 maart 2012
 • fractievoorzitter groep-Brinkman, Provinciale Staten van Noord-Holland, van 21 maart 2012 tot 26 maart 2015

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker PVV Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland, 2011
 • lijsttrekker DPK Tweede Kamerverkiezingen 2012

nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 21 maart 2012

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o.
 • v.w.o. (avondopleiding)

hoger beroepsonderwijs
 • leergang buurtregie, Politieopleidingsschool

academische studie
 • Nederlandse recht (propedeuse), Universiteit van Amsterdam
 • economie (propedeuse), Universiteit van Amsterdam

overige opleidingen
 • opleiding ME (Mobiele Eenheid), 1987

activiteiten

als parlementariër
 • Publiceerde in 2008 een initiatiefnota uit over de bestuurlijke praktijken op de Antillen. Schetste aan de hand van krantenartikelen en openbare bronnen een beeld van nepotisme, zelfverrijking en criminaliteit onder bestuurders (31.506)
 • Publiceerde in november 2009 een Defensienota (' Van buitenlandse naar binnenlandse veiligheid'), waarin werd gepleit voor een grotere rol van de Nederlandse krijgsmacht bij binnenlandse veiligheid en minder buitenlandse missies

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in januari 2009 op Aruba door delegatievoorzitter Van Beek uit de parlementaire delegatie naar het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties gezet, nadat hij de Arubaanse minister van Justitie Rudy Croes voor leugenaar had uitgemaakt en daarna weigerde zijn excuses aan te bieden. Volgens Van Beek had Brinkman de spelregels overtreden door zijn 'inbreng' niet met de delegatie af te stemmen.
 • Stelde op 11 mei 2010 in het tv-programma 'Pauw & Witteman' voor de PVV op termijn te democratiseren. Hij bepleitte meer transparantie en verbreding van standpunten door instelling van een ledencongres.
 • Bepleitte op 19 mei 2010 in het tv-programma 'Knevel & Van den Brink' oprichting van een jongerenafdeling van de PVV
 • Kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 18.865 voorkeurstemmen
 • Stapte op 20 maart 2012 uit de PVV-Tweede Kamerfractie, omdat hij onvoldoende weerklank kreeg voor zijn voorstellen om de PVV te democratiseren, met onder meer een gekozen leider. Bovendien stoorde hij zich aan het door de PVV ingestelde Meldpunt overlast Midden- en Oost-Europeanen en de wijze waarop dit Meldpunt naar buiten was gebracht.

uit de privésfeer
Zijn vader was melkboer; zijn moeder werkte als schoonmaakster

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
'Rambo van de Bellamybuurt' (bijnaam als politieman in Amsterdam)

woonplaats
Midden-Beemster

hobby's
 • lezen van boeken over WO II
 • paardrijden

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Martine Boelsma, "Het fotoboek van ... Hero Brinkman", AD Weekend, 13 november 2010
 • Margreet Vermeulen, "'Ik hoef toch geen heilig boontje te zijn', Volkskrant Magazine, 11 december 2010
 • Cyntha van Gorp en Ingrid Weel, "Brinkman:"loyaal én dwars", Trouw, 21 maart 2012
 • Arjan Visser, "'Elke dag voel ik me méér bevrijd" (rubriek 'Tien Geboden'), Trouw, 11 september 2012

familie/gezin

kinderen
1 zoon

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.