H. (Hero) Brinkman

foto H. (Hero) Brinkmanvergrootglas Hero Brinkman (1964) was van 30 november 2006 tot 20 september Tweede Kamerlid. Tot 20 maart 2012 was hij lid van de PVV-fractie. Bij de verkiezingen van 2012 was hij lijsttrekker van de door hem opgerichte partij DPK. De heer Brinkman was politieambtenaar. Hij hield zich als lid van de PVV-fractie onder meer bezig met binnenlandse zaken, Antilliaanse zaken, politie en defensie. In 2010-2012 was hij voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel. De heer Brinkman was in 2011 lijsttrekker van de PVV bij de Statenverkiezingen in Noord-Holland en is sinds maart 2011 Statenlid. In 2013 keerde hij terug bij de Amsterdamse politie.

PVV, fractie-Brinkman (ex-PVV)
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Hero (Hero)

personalia

geboorteplaats en -datum
Almelo, 29 december 1964

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (begin jaren'90)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), tot 20 maart 2012
 • OBP (Onafhankelijke Burgerpartij), van mei 2012 tot 19 juni 2012
 • DPK (Democratisch Politiek Keerpunt), vanaf 19 juni 2012 (na fusie met Trots op Nederland)
 • OP (Ondernemers Partij), vanaf 22 april 2015

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie lid-Brinkman, vanaf 20 maart 2012

hoofdfuncties en beroepen

 • politie-agent te Amsterdam, van 1985 tot 1999
 • buurtregisseur, van 1999 tot 2001
 • inspecteur van politie, van 2001 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 10 maart 2011 tot 26 maart 2015
 • fractievoorzitter fractie-lid Brinkman (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 2012 tot 20 september 2012
 • werkzaam bij de politie (recherche) te Amsterdam, vanaf 2013

activiteiten

als parlementariër
 • Publiceerde in 2008 een initiatiefnota uit over de bestuurlijke praktijken op de Antillen. Schetste aan de hand van krantenartikelen en openbare bronnen een beeld van nepotisme, zelfverrijking en criminaliteit onder bestuurders (31.506)
 • Publiceerde in november 2009 een Defensienota (' Van buitenlandse naar binnenlandse veiligheid'), waarin werd gepleit voor een grotere rol van de Nederlandse krijgsmacht bij binnenlandse veiligheid en minder buitenlandse missies

wetenswaardigheden

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
'Rambo van de Bellamybuurt' (bijnaam als politieman in Amsterdam)

woonplaats
Midden-Beemster

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.