DWARS, GroenLinkse Jongeren (DWARS)

Logo DWARS, GroenLinkse jongeren

Deze in 1991 opgerichte politieke jongerenorganisatie is gelieerd aan de politieke partij GroenLinks. DWARS is een organisatie voor en door jongeren in de leeftijd van 15 tot 28 jaar die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek.

De organisatie kent verschillende afdelingen, verspreid over heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

Historische ontwikkeling

In 1990 kwam GroenLinks tot stand, uit de fusie van de PPR, PSP, CPN en EVP. Van deze partijen had enkel de EVP geen eigen jongerenorganisatie. De drie betrokken jongerenorganisaties ontvangen ieder subsidie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Om deze subsidie te kunnen behouden moesten de drie PJO's fuseren. Het ANJV, de jongerenorganisatie van de CPN, weigerde omdat het nog voldoende potentieel voor zichzelf zag. De jongerenorganisaties van de PPR en PSP gingen na lang overleg toch verder onder de naam DWARS.

In het begin van de jaren negentig had DWARS veel weg van de PSP-jongeren: het was actief in de kraakbeweging, voerde veel actie en had geen voorzitter. De relatie met GroenLinks werd hierdoor niet bepaald bevorderd. In 1996 was er geen contact meer tussen GroenLinks en DWARS. Doordat een kleine groep jongeren de PJO herstructureerde en steeds meer van zich liet horen, herstelde de relatie tussen GroenLinks en de jongeren zich snel.

In 2004 kreeg een groep meer parlementair ingestelde jongeren het voor het zeggen binnen DWARS: de groep richtte de organisatie in als een gemiddelde PJO en onder hun leiding voer DWARS een meer parlementaire koers. Sindsdien is de relatie tussen DWARS en GroenLinks goed te noemen. DWARS ziet zichzelf als een luis in de pels van GroenLinks en heeft ook de mogelijkheden dat de zijn: de voorzitter zit bij het overleg van de Tweede Kamerfractie, terwijl de secretaris bij de vergaderingen van het partijbestuur aanwezig mag zijn.

Ideologie

De uitgangspunten van het beginselprogramma, zoals het streven naar een duurzame, vrije en rechtvaardige wereld, vormen de ideologische basis van DWARS.

Organisatiestructuur

De basis van DWARS bestaat uit de verschillende afdelingen, verspreid door het hele land. Om een lokale afdeling op te richten zijn drie actieve mensen nodig. Iedere afdeling is vrij om een eigen organisatievorm te kiezen. Daarnaast verschilt de relatie tussen de lokale afdelingen van GroenLinks en DWARS per regio. Afdelingen krijgen steun van het landelijk bestuur.

Het bestuur bestaat uit acht personen, inclusief voorzitter. Het bestuur van DWARS bestaat uit de bestuursledenorganisatie en -politiek, elk met een eigen vicevoorzitter. De sectie politiek bestaat uit drie bestuursleden: 'rood' (sociaal), 'groen' en internationaal. Het landelijk bestuur wordt eens per jaar op het congres verkozen.

Het congres is het hoogste orgaan binnen DWARS. Ieder lid is welkom en heeft stemrecht tijdens een congres.

Prominente ex-leden

Gegevens

Naam

DWARS, GroenLinkse Jongeren

Moederpartij

GroenLinks

Opgericht

4 januari 1991

Ledenaantal

ongeveer 1200 (in 2015)

Ledenblad

OverDWARS

   

Internet

www.dwars.org

Email

dwars@dwars.org

Telefoon

030 233 32 63

Adres

Oudegracht 312

3511 PK Utrecht


Meer informatie