T. (Tofik) Dibi

foto T. (Tofik) Dibivergrootglas Tofik Dibi (1980) was van 30 november 2006 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Hij was student cultuur en media in Amsterdam, waar hij ook woont. De heer Dibi was actief in buurtverenigingen en als organisator van demonstraties. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met onder meer onderwijs justitie, veiligheid, jeugd en gezin en integratie. Tevens was hij fractiesecretaris. De heer Dibi was lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen. In 2012 was hij kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks.

GroenLinks
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Tovek (Tofik)

personalia

geboorteplaats en -datum
Vlissingen, 19 november 1980

partij/stroming

partij(en)
GroenLinks, vanaf 2006

hoofdfuncties en beroepen

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012

partijpolitieke functies

vorige
 • fractiesecretaris GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 januari 2011 tot 20 september 2012

nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)
 • vertegenwoordiger bewonersorganisatie "Thuis in Eigen Toekomst" (TINT)
 • buurtparticipatie Bos en Lommer (Amsterdam)

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 april 2007 tot 22 december 2008
 • lid werkgroep jeugdzorg uit de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 december 2009 tot mei 2010
 • voorzitter klankbordgroep onderzoek kosten en effecten van klimaat- en energiemaatregelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 april 2012 tot 20 september 2012

opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o.
 • gymnasium

academische studie
 • media en cultuur: richting Film (propedeuse), Universiteit van Amsterdam (was derdejaars)

activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2006-2010 onder meer woordvoerder onderwijs
 • Nam in 2006 mede de verdediging over van een in 2005 door zijn partijgenoot Paul Jungbluth samen met Mariëtte Hamer (PvdA), Fenna Vergeer-Mudde (SP) en Ursie Lambrechts (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs.
 • Diende in 2007 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van media-educatie als kerndoel in het primair en voortgezet onderwijs (31.296)
 • Diende in 2012 een samen met Jeroen Dijsselbloem (PvdA) initiatiefwetsvoorstel in over toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg (33.188)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Initiatiefnemer demonstratie 'Stop Bush'
 • Initiatiefnemer Landelijk Actiecomité 'Genoeg is Genoeg!'
 • Initiatiefnemer platform 'Allemaal Anders Allemaal Gelijk'
 • Op 18 mei 2012 besloot het partijbestuur van GroenLinks dat hij kandidaat mocht zijn bij de verkiezing van een ljsttrekker, hoewel de kandidatencommissie hem daarvoor 'ongeschikt' had verklaard. Nadat hij in beroep was gegaan bij een geschillencommissie over de gevolgde procedure, besloot het partijbestuur dat er toch een ledenreferendum moest komen tussen hem en Jolande Sap.
 • Werd in het ledenreferendum met 84 tegen 12 procent van de stemmen verslagen door Jolande Sap
 • Liet zich in 2012 op plaats tien op de kandidatenlijst plaatsen, waarbij hij zou proberen op 'eigen kracht' een zetel te veroveren. Zijn voorkeursactie mislukte echter (hij kreeg ruim 5000 stemmen, waar er ruim 15.000 nodig waren).

woonplaats
Amsterdam

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid jongerenorganisatie DWARS, 2007

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Naar een tweede seksuele revolutie!" (manifest, 2008)
 • "Zeau 2001" (pamflet over het integratiedebat, 2009)
 • "Djinn" (2015)

literatuur/documentatie
 • Paulien Bakker, "Tofik Dibi: 'Politiek leefde niet bij ons'", Volkskrant Banen, 5 juni 2007
 • Jan Tromp, "Ik weet niet waar Allochtonië ligt", De Volkskrant, 1 februari 2008

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.