Drs. J. (Judith) Sargentini

foto Drs. J. (Judith) Sargentinivergrootglas Judith Sargentini (1974) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Zij maakt namens GroenLinks deel uit van de fractie-De Groenen/Vrije Europese Alliantie. Mevrouw Sargentini was fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam. Verder was zij actief in de Landelijke Studentenvakbond en in organisaties op het gebied van internationale samenwerking. Voorts was zij lobbyist voor eerlijke handel en mensenrechten en actief op voorlichtingsgebied. Mevrouw Sargentini was lijsttrekker van GroenLinks bij de Europese Verkiezingen van 2009. Zij houdt zich in het Europees Parlement voornamelijk bezig met burgerlijke vrijheden.

GroenLinks
in de periode 2009-heden: lid Europees Parlement

voornaam (roepnaam)

Judith (Judith)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 13 maart 1974

partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

Fractie Europees Parlement
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

hoofdfuncties en beroepen

 • communicatiemedewerker, Stichting Studentenchipkaart, van september 1996 tot juni 1997
 • freelance verslaglegging (rapporten van conferenties)
 • duolid gemeenteraad van Amsterdam, van 1999 tot maart 2002
 • projectmedewerker Stichting Europa Centrum te 's-Gravenhage, van januari 2000 tot februari 2000
 • internationaal campagnecoördinator "Fatal Transactions", van maart 2001 tot oktober 2003
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 14 maart 2002 tot 10 juni 2009
 • lobbyist NiZA (Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika), van november 2003 tot augustus 2007
 • consultant "Eurostep", van november 2007 tot juli 2009
 • lid Europees Parlement, vanaf 14 juli 2009

partijpolitieke functies

vorige
 • diverse functies bij "Dwars", jongerenorganisatie van GroenLinks
 • debatleider en presentator van evenementen van GroenLinks
 • voorzitter Stichting GroenLinks Amsterdam
 • fractievoorzitter GroenLinks gemeenteraad van Amsterdam, van april 2006 tot juni 2009
 • leider Groen-Linksdelegatie, Europees Parlement, van juli 2009 tot 11 januari 2013

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker GroenLinks Europese verkiezingen 2009, van 2009 tot 2014

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter bestuur Stichting Ni-producties (Amsterdamse stichting die theaterproducties opzet en begeleidt)
 • lid bestuur Verzetsmuseum Amsterdam, vanaf 2011

vorige
 • secretaris LSVb (Landelijke Studenten Vakbond), van mei 1995 tot juni 1996
 • diverse functies bij de LSVb
 • lid bestuur belast met onderwijs, ESIB (Europese federatie van Nationale Studentenbonden), 1998
 • lid bestuur werkgroep Europa, Partos (Nederlandse brancheorganisatie voor de ontwikkelingsorganisatie en afgevaardigde naar Concord), van 2001 tot 2007

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium (gamma-variant), "Spinoza Lyceum" te Amsterdam, van 1986 tot 1992

academische studie
 • geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, van 1992 tot 1999

overige opleidingen
 • cursussen Frans en Frans voor Europese jeugdleiders
 • tweedaagse cursus besluitvorming

stages e.d.
 • stage bij Kathalijne Buitenweg, lid Europees Parlement

activiteiten

op het gebied van de EU
 • Was in 2009 mede-indiener van een (verworpen) resolutie waarin beperking van de persvrijheid in Italië door de regering-Berlusconi werd veroordeeld.
 • Werd door Foundation Max van der Stoel uitgeroepen tot European Fair Politician of the Year 2012-2013 voor haar inzet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden
 • Hoofd EU-waarnemingsmissie in Mozambique bij de verkiezingen van oktober 2014, lid waarnemingsmissie bij verkiezingen in Burundi, mei 2015, en hoofd EU-waarnemingsmissie in Tanzania, oktober 2015

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was actief op het gebied van mensenrechten, eerlijke handel en (internationale) democratisering.
 • Coördineerde voor Fatal Transacties een internationale publiekscampagne over grondstoffen (zoals diamanten) als financieringsbron voor oorlogen.
 • Adviseur bij Eurostep, een samenwerkingsorganisatie van progressieve ontwikkelingsorganisaties voor beleidsbeïnvloeding in de EU, over samenwerking tussen NGO's.

uit de privésfeer
Haar vader was onderwijzer en later directeur van een basisschool

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
judith.sargentini@europarl.europa.eu

publicaties/bronnen

publicaties
 • tweewekelijkse column in "Linker", blad van GroenLinks Amsterdam
 • diverse artikelen in dagbladen en tijdschriften

literatuur/documentatie
Perdiep Ramesar, "Lijsttrekker GroenLinks fel en ecologisch", Trouw, 11 februari 2009

Europese (parlements)commissies e.d.

Commissie/delegatie Van Tot Functie
Commissie internationale handel 2015-10-29 heden Plaatsvervanger
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 2014-07-14 heden Lid
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 2014-07-14 heden Lid
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 2014-07-14 heden Plaatsvervanger
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2014-07-01 heden Lid
Subcommissie mensenrechten 2014-07-01 heden Plaatsvervanger

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.