ChristenUnie (CU)

Logo ChristenUnie

De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert Jan Segers.

De partij ontstond in januari 2000 als samenwerkingsverband tussen het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Per 1 januari 2004 zijn de partijen gefuseerd. Sinds 15 maart 2001 opereerden de fracties van deze partijen al onder naam ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ook in de Eerste Kamer bestond al sinds 2001 een fractie van de ChristenUnie.

De ChristenUnie haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 vijf zetels, en bleef daarmee gelijk ten opzichte van het aantal dat twee jaar eerder werd behaald. Bij de verkiezingen van 22 november 2006 was het aantal zetels zes. De partij heeft drie zetels in de Eerste Kamer. In februari 2007 werd de ChristenUnie voor het eerst in haar bestaan regeringspartij. Tijdens het kabinet- Rutte I zat de ChristenUnie in de oppositie en dat is nog zo onder het huidige kabinet.

Arie Slob was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Sinds november 2015 is Gert-Jan Segers politiek leider.

Beginselen

Het christelijk karakter van de partij blijkt onder andere uit de 'Uniefundering' van de partij. De partij erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven. De overheid is door God gegeven en staat in zijn dienst. De politieke overtuiging van de ChristenUnie vindt haar wortels in de bijbel.

Op grond daarvan moet de overheid Gods eer hoog houden in de publieke samenleving. Wel erkent de partij scheiding van staat en kerk. Hiermee wordt voorkomen dat de overheid geestelijke dwang uitoefent. Ook bepaalt het de eigen taak van de kerk: de Evangelieverkondiging.

Wel moet de overheid garant staan voor geestelijke vrijheid en de zelfstandigheid van de kerk in wetgeving en beleid respecteren.

ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen

ChristenUnie en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

Percentage

2015

Roel Kuiper

EK-lijst 2015

3

4,8

2011

Roel Kuiper

EK-lijst 2011

2

3,2

2007

Egbert Schuurman

EK-lijst 2007

4

5,6

2003

Egbert Schuurman

EK-lijst 2003

2

3,1

verkiezingen Europees parlement

In de periode 2014-2019 wordt de ChristenUnie door Peter van Dalen vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Van Dalen is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers.

Historische ontwikkeling

Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw was er sprake van mogelijke samenwerking tussen de drie kleine christelijke partijen GPV, RPF en SGP. Bij de Europese verkiezingen in 1984 sloegen de drie partijen de handen ineen en kwamen met een gemeenschappelijke lijst. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1989 waren de lijsten van RPF en SGP met elkaar verbonden. Hierdoor wist de RPF een tweede zetel te bemachtigen.

Struikelblok voor verdere samenwerking tussen de drie partijen was het in jaren negentig verzwaarde standpunt van de SGP over het vrouwenkiesrecht. Vrouwen mochten niet eens meer lid worden van de partij. Daar konden GPV en RPF niet mee akkoord gaan. Een incidentje bij de Europese verkiezingen van 1994 illustreerde dat. Het RPF had een vrouwelijke kandidaat op de gemeenschappelijke lijst geplaatst, wat voor het SGP onaanvaardbaar was. De vrouwelijke kandidaat trok zich toen terug.

Een struikelblok voor samenwerking tussen RPF en GPV was aanvankelijk het vraagstuk of niet-vrijgemaakten tot het GPV konden toetreden. Deze vraag werd in 1993 door de partij bevestigend beantwoord, waardoor het bestaansrecht van de RPF, een partij voor de niet-vrijgemaakten, verdween.

Een confederatie tussen RPF en GPV bleef echter achterwege. Het GPV, net bekomen van de discussie over toelating van de niet-vrijgemaakten, voelde weinig voor een nieuwe interne discussie. Ook toen het RPF in 1994 in aantal Kamerzetels het GPV overtrof, bleef het GPV een afwerende houding aannemen. Immers, de RPF zat dan bij mogelijke samenwerkingsbesprekingen in een comfortabeler positie.

Pas eind jaren negentig kwamen de besprekingen opnieuw op gang. Op 22 januari 2000 besloten de partijnen verder te gaan onder de naam ChristenUnie.

Vanaf 2003 wist de ChristenUnie zich onder leiding van de nieuwe partijleider André Rouvoet steeds beter te profileren. In 2006 verdubbelde de partij haar zetelaantal naar zes, wat beloond werd met deelname aan het kabinet-Balkenende IV. Rouvoet was daarin vicepremier.

In het formatieproces van zomer en najaar 2010 kwam de ChristenUnie nauwelijks aan bod. Sinds die behoort de partij tot de (constructieve) oppositie.

Kerngegevens

Partijleider

Gert-Jan Segers

Partijvoorzitter:

Piet Adema

   

Adres secretariaat:

Postbus 439, 3800 AK, Amersfoort

Bezoekadres: Johan van Oldenbarneveltlaan 46

3818 HB Amersfoort

   

Opgericht:

22 januari 2000

Oprichter:

samenwerkingsverband van GPV en RPF

   

Bestuursvorm/invloed leden:

hoogste orgaan is het uniecongres

Afdelingen:

ruim 215 lokale verenigingen; 12 provinciale verenigingen

Burgemeesters:

11 van de 349 (3,2%) (3 februari 2014)

Leden:

hoogste aantal 26.140 (2010); 24.080 (2013)

Contributie:

€ 52,- per jaar. Gezinsleden betalen € 26,-. (leden ontvangen 4 keer per jaar het partijblad) (2013)

Kiezers:

240.953 (15 mei 2002), 204.694 (22 januari 2003), 390.969 (22 november 2006), 305.094 (9 juni 2010), 294.586 (12 september 2012)

Zetels Tweede Kamer:

5 zetels (12 september 2012)

Zetels Eerste Kamer:

3 (26 mei 2015)

Zetels Provinciale Staten:

24 (18 maart 2015)

Zetels Europees Parlement:

1 (22 mei 2014)

   

Logo/beeldmerk:

Het woord 'Christen' in donkerblauw met het woord 'Unie' in lichter blauw ernaast, zonder spatie.

Bekendste slogan(s):

'Duidelijk, Eerlijk, Echt - ChristenUnie dus' (2002)

Instituties en Organisaties

Instituten:

 

Scholingsinstituut:

Opleidingscentrum

Wetenschappelijk instituut:

Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting

Wetenschappelijk tijdschrift:

'DenkWijzer' (4x per jaar)

   

Organisaties:

 

Jongerenorganisatie:

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

Vrouwenorganisatie:

'Inclusief'

Europese organisaties:

European Christian Political Movement

Mondiale organisatie:

geen

Bladen

Partijblad:

'HandSchrift' (6x per jaar)

Jongerenblad:

'Perspex'; e-zine 'Ebate'

Vrouwenblad:

geen

Europees blad:

geen

Uitgebreide informatie DNPP

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen is dé bron voor informatie van en over de Nederlandse politieke partijen. Rond de ChristenUnie is onder meer de volgende informatie online beschikbaar: