Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers

foto Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segersvergrootglas

Gert-Jan Segers (1969) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en sinds 10 november 2015 fractievoorzitter en politiek leider. Bij de verkiezingen van 2017 was hij lijsttrekker. De heer Segers was in 2008-2012 directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Eerder werkte hij onder andere bij de EO en was hij zendingswerker in Egypte. Hij is kenner van de islamitische wereld. De heer Segers is woordvoerder veiligheid en justitie, binnenlandse zaken, integratie en grondrechten en media, en was dat eerder op de terreinen Koninkrijksrelaties, defensie en Europa.

ChristenUnie
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider


voornamen (roepnaam)

Gert Jan Maarten (Gert-Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Lisse, 9 juli 1969

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorisch Politieke Federatie), tot 2001
 • ChristenUnie

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsmedewerker RPF-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1994 tot 1999
 • medewerker Radio 1, EO (Evangelische Omroep), van 1999 tot 2000
 • coördinator christelijk toerustingscentrum te Caïro (Egypte), van 2000 tot 2007 (namens de Gereformeerde Zendingsbond)
 • wetenschappelijke studie in Washington (VS), van 2007 tot 2008
 • directeur "Groen van Prinstererstichting, wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, van 1 juli 2008 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 20 september 2012
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 10 november 2015

activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2012 van Carola Schouten de medeverdediging over van een door de PvdA ingediend en mede door het CDA verdedigd initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moesten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. De Eerste Kamer verwierp het voorstel in 2015. (30.538)
 • Op zijn voorstel besloot de Tweede Kamer in 2013 de mogelijkheid te onderzoeken van het houden van parlementaire ondervraging, als tussenvorm tussen hoorzitting en parlementaire enquête. Op voorstel van een werkgroep werd in 2016 een vijfjarig experiment gestart. $B 33.609-14
 • Diende in 2014 samen met Marith Rebel (PvdA) en Nine Kooiman (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over de strafbaarstelling van misbruik van prostituées die slachtoffer van mensenhandel zijn (34.091)
 • Bracht in 2016 samen met Diederik Samsom (PvdA) een initiatiefnota uit over coöperatief overheidsbestuur (34.581)

wetenswaardigheden

woonplaats
Hoogland (Utr.)

e-mailadres
g.segers@tweedekamer.nl

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Overwinteren" (roman, 2000)
 • "Een vreemdeling in Egypte" (bundeling van columns, 2002)
 • "Twee Broers en een Meisje met Geel Haar" (roman, 2008)
 • "Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen" (met Marten de Vries, 2012)
 • "Hoop. Voor een verdeeld land" (2016)
 • diverse artikelen in dagbladen en tijdschriften

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.