Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers

foto Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segersvergrootglas Gert-Jan Segers (1969) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en sinds 10 november 2015 fractievoorzitter en politiek leider. Hij was in 2008-2012 directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Eerder werkte hij onder andere bij de EO en was hij zendingswerker in Egypte. Segers is kenner van de islamitische wereld. Hij is woordvoerder veiligheid en justitie, Koninkrijksrelaties, defensie, Europa, media, binnenlandse zaken, integratie en grondrechten.

ChristenUnie
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Gert Jan Maarten (Gert-Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Lisse, 9 juli 1969

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorisch Politieke Federatie), tot 2001
 • ChristenUnie

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsmedewerker RPF-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1994 tot 1999
 • medewerker Radio 1, EO (Evangelische Omroep), van 1999 tot 2000
 • coördinator christelijk toerustingscentrum te Caïro (Egypte), van 2000 tot 2007 (namens de Gereformeerde Zendingsbond)
 • wetenschappelijke studie in Washington (VS), van 2007 tot 2008
 • directeur "Groen van Prinstererstichting, wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, van 1 juli 2008 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 20 september 2012
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 10 november 2015

partijpolitieke functies

overzicht
 • politiek leider ChristenUnie, vanaf 10 november 2015

vorige
 • lid bestuur RPF afdeling Leiden, van 1996 tot 1999
 • campagneleider ChristenUnie, Tweede Kamerverkiezingen 2012

nevenfuncties

huidige
 • columnist "Nederlands Dagblad", vanaf 2003
 • lid bestuur Gave, christelijke organisatie t.b.v. asielzoekers, vanaf 2008
 • panellid EO-radioprogramma "Deze Week", vanaf 2008
 • lid Raad van Toezicht VIAA (voorheen Gereformeerde Hogeschool) te Zwolle, vanaf oktober 2010
 • lid Raad van Advies Evangelische Hogeschool te Ede, vanaf januari 2013
 • columnist "De Oogst", vanaf oktober 2013
 • columnist "De Dagelijkse Standaard", vanaf oktober 2013

vorige
 • lid bestuur CSFR-dispuut Panoplia Leiden, van 1990 tot 1991
 • leider Alpha-cursus, Marekekerk in Leiden, van 1997 tot 1999
 • lid Church Counsel, Heliopolis Community Church en verantwoordelijk voor de small groups ministry, van 2003 tot 2005
 • lid bestuur School voor Soedanese vluchtelingen in Caïro, van 2003 tot 2007
 • columnist "Novini", van oktober 2013 tot 1 januari 2015

opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o. te Leeuwarden, van 1981 tot 1988

academische studie
 • politicologie, Rijksuniversiteit Leiden, van 1988 tot 1994

postacademisch onderwijs
 • westers-islamitische betrekkingen (Masteropleiding), School of Advanced International Studies, Johns Hopkins Universiteit (VS), van 2007 tot 2008

overige opleidingen
 • acculturatiecursus, Hendrik Kraemer Instituut Utrecht, 2000
 • Arabische taal, International Language Institute Caïro, van 2000 tot 2003

activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2012 van Carola Schouten de medeverdediging over van een door de PvdA ingediend en mede door het CDA verdedigd initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moesten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. De Eerste Kamer verwierp het voorstel in 2015. (30.538)
 • Diende in 2014 samen met Marith Rebel (PvdA) en Nine Kooiman (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over de strafbaarstelling van misbruik van prostituées die slachtoffer van mensenhandel zijn (34.091)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Deskundige op het gebied van islam en Midden-Oosten

uit de privésfeer
 • Was in 1993-1996 lid van de cabaretgroep "Decima", bij Theaterwerkplaats Ode
 • Zijn echtgenote was lerares, kinderwerkster, regiobegeleidster op basisscholen en is orthopedagoog
 • Zijn vader was directeur van de Christelijke MAVO-school en leraar in Lisse en vanaf 1977 evangelist in Leeuwarden

woonplaats
Hoogland (Utr.)

e-mailadres
g.segers@tweedekamer.nl

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • ambassadeur Struggle4Bibles, vanaf 1 januari 2015
 • ambassadeur voor Compassion, vanaf 1 januari 2015

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Overwinteren" (roman, 2000)
 • "Een vreemdeling in Egypte" (bundeling van columns, 2002)
 • "Twee Broers en een Meisje met Geel Haar" (roman, 2008)
 • "Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen" (met Marten de Vries, 2012)
 • diverse artikelen in dagbladen en tijdschriften

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
Drs. R. Zomer, (Rianne)

kinderen
3 dochters

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.