Personen

U kunt op diverse manieren biografieën opvragen van personen die voorkomen in het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. In het archief bevinden zich beschrijvingen van politici (Tweede en Eerste Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Nederlandse leden Europees Parlement), bestuurders (Commissarissen van de Koningin, topambtenaren), adviseurs (staatsraden), leden van het koninklijk huis uit zowel heden als verleden, alsmede beschrijvingen van de leden van de Bataafse parlementen.

Kamerleden, bewindslieden en bestuurders uit heden en verleden

U kunt in het zoekveld de achternaam opgeven van de persoon die u zoekt, of de eerste letters daarvan. Tussenvoegsels moeten daarbij achterwege worden gelaten. Dus 'Vries' in plaats van 'De Vries' en 'Broek' in plaats van 'Van den Broek'. Indien meerdere personen met dezelfde naam worden gevonden, verschijnt een lijst.

 

Tips voor sneller zoeken via het algemene zoekveld

  • Als u een volgende keer een minister op naam wilt zoeken bijv. minister Winsemius, dan kunt u direct minister wins in het algemene zoekveld in de linkerbalk van deze website intikken.
  • U kunt ook op naam zoeken via 'zoek' op de homepage. Gegevens van huidige politici (onder wie de Nederlandse Europarlementariërs) zijn direct opvraagbaar.
 

Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over Kamerleden of bewindspersonen? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.