Personen

U kunt op diverse manieren biografieën opvragen van personen die voorkomen in het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. In het archief bevinden zich beschrijvingen van politici (Tweede en Eerste Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Nederlandse leden Europees Parlement), bestuurders (Commissarissen van de Koningin, topambtenaren), adviseurs (staatsraden), leden van het koninklijk huis uit zowel heden als verleden, alsmede beschrijvingen van de leden van de Bataafse parlementen.

U kunt zowel op naam zoeken, als via speciale menu's.

Kamerleden, bewindslieden en bestuurders uit heden en verleden

U kunt in het zoekveld de achternaam opgeven van de persoon die u zoekt, of de eerste letters daarvan. Tussenvoegsels moeten daarbij achterwege worden gelaten. Dus 'Vries' in plaats van 'De Vries' en 'Broek' in plaats van 'Van den Broek'. Indien meerdere personen met dezelfde naam worden gevonden, verschijnt een lijst.

 

U kunt ook zoeken via

Huidige Kamerleden en bewindslieden

Vink aan of u wilt zoeken op Eerste of Tweede Kamerleden of bewindslieden.

U kunt zoeken door de de eerste drie a vier letters van de gewenste achternaam op te geven en vervolgens op zoek te klikken.

Klik op alle als u een alfabetisch overzicht van alle aangevinkte groepen wilt.

 
 zoek persoon op naam 
 

EK TK Kabinet


Selecteer- en zoek-opties bewindspersonen en Kamerleden

Bij de selectiemenu's kunt u een specifieke periode, politieke stroming, beleidsterrein, geslacht etc. opgeven.

. Tips voor sneller zoeken via het algemene zoekveld

  • Als u een volgende keer een minister op naam wilt zoeken bijv. minister Winsemius, dan kunt u direct minister wins in het algemene zoekveld in de linkerbalk van deze website intikken.
  • U kunt ook op naam zoeken via 'zoek' op de homepage. Gegevens van huidige politici (onder wie de Nederlandse Europarlementariërs) zijn direct opvraagbaar.